Betaalbaar wonen in Tervuren

30 Juni 2018

Betaalbaar wonen in Tervuren

Tervuren is een prachtige gemeente, goed gelegen tussen Brussel en Leuven en toch nog groen en rustig. Dat vertaalt zich naar hoge prijzen voor woningen. Voor degenen die opgroeiden in Tervuren is het bijgevolg niet evident om hier te blijven wonen. Daarom heeft de gemeente besloten om in drie verschillende projecten Tervurenaars een financieel voordeel te geven.

Kisteveld

Achter het kerkhof van Tervuren had de gemeente een stuk bouwgrond. We besloten om er 18 kavels van te maken en ze te verkopen onder de marktprijs onder specifieke voorwaarden. De verkaveling bestond uit verschillende types van kavels met prijzen tussen 81.500 en 188.500 euro. De oppervlakte van het perceel en het type bebouwing bepalen de precieze prijs. Op die manier kunnen jonge Tervurenaren de grond aankopen tegen een percentage van de werkelijke prijs als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarde is dat kopers tussen 21 en 45 jaar oud moeten zijn. Wie zich kandidaat stelt, moet ook de laatste 15 jaar minstens 10 jaar in Tervuren gewoond hebben of op dit moment 5 jaar onafgebroken in Tervuren verblijven. Zo niet moet alleszins een band met de gemeente aangetoond worden door een lidmaatschap van een erkende Tervuurse vereniging. Daarnaast zijn nog enkele andere voorwaarden opgenomen in het reglement. Daardoor krijgen jonge mensen die niet in aanmerking komen voor sociale huisvesting of onvoldoende middelen hebben om een dure bouwgrond te kopen, de kans om in hun eigen gemeente te blijven wonen.

GITO en Panquin

Kisteveld is het eerste poject van een drietal waar we mogelijkheden creëren voor jonge mensen die, door de dure gronden- en pandenprijzen, dikwijls gedwongen zijn om de eigen regio te verlaten. Binnenkort willen we hetzelfde doen met woonentiteiten die we zullen bouwen in de vroegere technische school gelegen aan de Brusselsesteenweg, GITO. Ook in de voormalige militaire site van Panquin reserveren we een aantal woongelegenheden voor mensen die een band met de gemeente kunnen aantonen. Op die manier maken we duidelijk dat we met dit bestuur ook inzake woonbeleid, werken vanuit een visie en met aandacht voor de belangen van onze jonge Tervurenaars.