Groen+ opnieuw in de meerderheid

25 Oktober 2018

Groen+ opnieuw in de meerderheid

Woensdagavond 17 oktober 2018 werden de onderhandelingen voor de vorming van de meerderheid afgerond. Groen+ zal met N-VA en CD&V de komende 6 jaar Tervuren besturen. Sinds de bekendmaking kregen we enkele vragen, waarop we een antwoord willen geven.

Zondagavond 14 oktober werd de verkiezingsuitslag bekend. Diezelfde avond zijn we, de onderhandelaars van Groen+ een eerste keer rond de tafel gaan zitten met de onderhandelaars van N-VA en van CD&V. Maandagavond en -nacht en dinsdagavond onderhandelden we verder tot we rond 22u een akkoord hadden.

De verkiezingsuitslag maakten verschillende scenario’s voor een coalitie mogelijk. Uiteindelijk werd het dus een coalitie met N-VA en CD&V. We zijn tevreden met de uitkomst van de onderhandelingen en we leggen graag even uit waarom. Tegelijk proberen we een antwoord te bieden waarom het niet de andere scenario’s zijn geworden.

 

Waarom stapt Groen+ in een coalitie met N-VA?

De kiezer heeft via haar stem duidelijk Groen+ en NVA beloond voor het geleverde werk de afgelopen 6 jaar. De huidige coalitie (2013-2018) werd beloond met drie extra zetels (+3+1-1).

In de meerderheid kun je veel meer wegen op het beleid dan vanuit de oppositie. Hoe constructief die oppositie ook is. Juist door samen te besturen met N-VA kun je beslissingen waar je niet mee eens bent wijzigen of tegenhouden. Bovendien is verbinding voor Groen+ een speerpunt. Door met elkaar in gesprek te gaan, leer je elkaar begrijpen en kom je tot consensus of een compromis.

Gedurende de legislatuur 2013-2018 is bovendien gebleken dat de huidige bestuursleden in staat zijn naar elkaar te luisteren en compromissen te sluiten. Gelukkig maar want tijdens een legislatuur komen er altijd wel nieuwe dossiers die daarom vragen.

 

CD&V was mathematisch niet nodig, waarom hen dan nog meenemen in de coalitie?

Het klopt dat N-VA en Groen+ samen al een meerderheid hadden van 15 op 27 zetels en CD&V dus mathematisch niet nodig was.

De 3 partijen hebben ervoor gekozen om toch opnieuw samen te werken. De voorbije legislatuur verliep de samenwerking constructief en voor een gezonde verstandhouding is het goed om er een derde partij bij te hebben. Op die manier speelt iedereen wel eens een andere rol (verzoener, scheidsrechter, verontwaardigde,..). Bovendien is er met deze coalitie een veel grotere draagkracht (19 zetels op 27).

 

Waarom geen coalitie zonder N-VA?

Er was inderdaad een coalitie mogelijk zonder N-VA. Daarbij kon Groen+ twee partijen kiezen uit de drie partijen met 4 zetels om een meerderheid te vormen. Groen+ met CD&V en Tervuren Unie, Groen+ met Tervuren Unie en Open Tervuren, Groen+ met CD&V en Open Tervuren. Telkens dus 6+4+4=14 zetels. Het zou dus in elk van deze drie mogelijkheden een zeer nipte meerderheid zijn geweest (14/27 zetels) waardoor je het risico loopt dat als één gemeenteraadslid afwezig is of niet wil meestemmen, je geen meerderheid meer hebt.

Inhoudelijk staan we ver van Open Tervuren. Bijvoorbeeld, zij stelden ringwegen voor als oplossing voor het mobiliteitsprobleem. Iets waar wij lijnrecht tegenover staan. De manier waarop sommige leden van Open Tervuren aan politiek doen, is niet onze manier en maakt dat het nodige vertrouwen zoek is. Je moet wel 6 jaar samenwerken he.

Bovendien hadden we (en hebben we nog steeds) twijfels over de samenwerking tussen de kleinere partijen onderling.

Dat maakt dus dat er in de praktijk geen scenario’s mogelijk waren met Groen+ als grootste partij.

 

Hoe werden de mandaten verdeeld?

In de komende legislatuur (2019-2024) zijn er naast de burgemeester 6 schepenen. Dat is één schepen minder dan in de huidige legislatuur (2013-2018).

Aangezien zowel N-VA als Groen+ werden beloond door de kiezer, hebben we die logica doorgetrokken in de verdeling van de mandaten.

N-VA behoudt de burgemeester en twee schepenen, net zoals in deze legislatuur. Groen+ behoudt 2 schepenen gedurende de ganse legislatuur en een derde schepen de eerste vier jaar. Dat is net iets meer dan in de huidige legislatuur (2,5 schepen). CD&V verliest één volledig schepenmandaat en één jaar van het tweede mandaat ten opzichte van de huidige legislatuur (van 2,5 naar 1,33 schepenen).

 

Hoe werden de bevoegdheden verdeeld?

Bram Peters is eerste schepen en zal 6 jaar lang bevoegd zijn voor mobiliteit, ruimtelijke ordening, wonen, stedenbouw, onroerend erfgoed, milieu & duurzame ontwikkeling, dierenwelzijn.

Sofie Lombaert zal de bevoegdheden jeugd, ontwikkelingssamenwerking, toerisme, internationale samenwerking voor zich nemen. En gedurende de eerste vier jaar ook lokale economie.

Christine Tinlot zal de eerste vier jaar verantwoordelijk zijn voor: cultuur, het verenigingsleven en sport.

 

We kijken ernaar uit om de komende 6 jaar constructief samen te werken met meerderheid en oppositie om te komen tot een menselijker, eerlijker en gezonder Tervuren.