Groen+ zorgt voor inspraak

30 Juni 2018

Groen+ zorgt voor inspraak

Soms heb je de indruk dat de gemeente niet luistert naar haar inwoners, dat de politici niet bezig zijn met de problemen waarvan je wakker ligt. Sinds de start van de legislatuur probeert Groen+ hier aan te verhelpen. Inspraak is voor ons geen holle slogan. Wij geloven dat je met inspraak (en de juiste bijhorende modaliteiten) een beter eindresultaat bereikt.

Vragenhalfuurtje

Sinds begin deze legislatuur kun je als burger een vraag stellen aan het gemeentebestuur in het vragenhalfuurtje dat voorafgaat aan de gemeenteraad. Op die manier kan je zelf uitleggen wat het probleem is en hier vragen over stellen. Zo breng je het thema op een zeer zichtbare manier op de politieke agenda.

Inspraak van bij de start van een project

Na de verhuis van het GITO en het CVO naar haar nieuwe gebouw langs de Leuvensesteenweg, kwam de voormalige site van het GITO leeg te staan. Deze locatie, pal in het centrum en dus vlakbij tram- en bushaltes, winkels en De Warandepoort, is bijgevolg ideaal voor woningbouw. Voor we de criteria voor de wedstrijd voor een ontwerp hebben uitgeschreven, is de gemeente, onder impuls van Groen+, te raden gegaan bij de buurt. Er werden enkele scenario’s voorgelegd en de bewoners kregen de kans om hun mening te geven. Met deze meningen is rekening gehouden bij het opstellen van de randvoorwaarden voor het toekomstig ontwerp. (op moment van schrijven van dit artikel was de winnaar van de wedstrijd nog niet bekend.)

Inspraak Masterplan Moorsel

Moorsel ontbreekt het al jaren van een gezellig centrum. Vandaag lijkt het alsof het centrum wordt door midden gesneden door de Moorselstraat, met aan de ene kant de gemeentelijke basisschool en aan de andere kant de kerk en de Steenberg. Daarom had de huidige meerderheid (2012-2018) zich voorgenomen om een langetermijnvisie uit te werken waarbij Moorsel weer een echt centrum krijgt. Op 6 juni 2018 werd dit voorgelegd aan de buurt en kregen, net zoals bij het oude GITO, de buurtbewoners de kans om hun mening te geven. (Op moment van schrijven had het college van burgemeester en schepenen nog geen verslag ontvangen van het inspraakmoment. Bijgevolg was er dus ook nog geen beslissing genomen.)