Mobiliteit

14 December 2019

Mobiliteit

‘Bram in de deelwagen, Sofie te voet en Christine met de fiets: samen tonen de Groen+ schepenen de weg!’ De gemeente Tervuren investeert de komende jaren in alle mobiliteitsvormen: veiliger, efficiënter en duurzamer.

Een groen meerjarenplan voor Tervuren

Het eerste jaar van een legislatuur staat steeds in het kader van de meerjarenplanning. Vlaanderen legt de gemeenten namelijk op een begroting op te maken van 2020 tot en met 2025. Een echt huzarenstukje, zo’n meerjarenplan. Het vraagt inspanning van alle politici en ambtenaren om tot een realistisch en ambitieus plan te komen.

De meerjarenplanning werd voorgelegd aan en goedgekeurd door de gemeenteraad in december 2019. Voor deze legislatuur ligt de focus van de investeringen vooral op onze wegen, gebouwen en sportfaciliteiten. Tegen het einde van de legislatuur zal de uitstaande schuld van de gemeente met zo’n 30% gedaald zijn. Tegelijk investeren we, verspreid over 6 jaar, zo’n 36 miljoen euro.

Een overzicht van de belangrijkste maatregelen voor Groen+:

Veilig en leefbaar verkeer

Schepen Bram Peters: “Mobiliteit is één van de grootste uitdagingen van het moment. Dat is ook waarom de gemeente bijna 2,5 miljoen euro per jaar voorziet voor veilig en leefbaar verkeer in Tervuren.”

De omslag naar een duurzamere mobiliteit wordt ingezet. Voor het eerst in de geschiedenis van Tervuren zullen er evenveel middelen vloeien naar maatregelen voor fietsers en voetgangers als naar maatregelen voor de auto! Voor elk zo’n 500.000 euro per jaar. Met die middelen maken we de schoolomgevingen en de gevaarlijke oversteekplaatsen veiliger, pakken we sluipverkeer aan, en leggen we mobipunten aan.

Daarbovenop investeert de gemeente in de heraanleg van de Markt (250.000 €), om ze groener, aangenamer en veiliger te maken; komt er een fietspad in de Moorselstraat (750.000 €); wordt de Stationsstraat heraangelegd met een fietspad (300.000 €) en geeft de heraanleg van de Heidestraat (2 miljoen €) ons de kans om deze straat veiliger en aangenamer te maken.

In het centrum van Tervuren krijgen de Sint-Jans-, Putte- en Vander Achterstraat een gelijkgronds profiel (2 miljoen €). En nog zoveel meer straten (Hulststraat, Dorpsplein Vossem, Oudergemseweg, Heidestraat, Plantsoendal, Elisabethlaan,…) voor nog eens 5,5 miljoen euro.

Elke ingreep in het openbaar domein is een gelegenheid om ze groener, veiliger en aangenamer te maken.

Klimaatneutraal tegen 2050

Als gemeente proberen we het goede voorbeeld te geven qua energieverbruik:

Zo investeren we 500.000 euro in het ver-LED-en van de openbare verlichting. Met deze investering zouden we het energieverbruik voor openbare verlichting meteen halveren! En het levert een jaarlijkse besparing op van zo’n 45.000 euro.

Er is budget om in 2020 een nieuw klimaatactieplan op te stellen, met maatregels om de CO2-uitstoot in Tervuren tegen 2050 tot nul te herleiden. Toegegeven: om die doelstelling te halen, zullen alle inwoners en bedrijven in Tervuren ook hun steentje moeten bijdragen.

Er zijn ook middelen voorzien om de gemeentelijke wagens en technische materiaal systematisch te elektrificeren.

Een divers vrijetijdsaanbod

We willen zoveel mogelijk inwoners de kans geven om te sporten, en liefst iets dat mensen echt leuk vinden. Daarom investeert de gemeente in een heel divers aanbod:

Dankzij de concessie voor sportcentrum Defensie, kunnen we daar een hockeyveld aanleggen (880.000 €) voor de Blue Lions. De bestaande tennisvelden, paardenpistes en -stallen blijven bestaan. Op de Berg van Termunt komen nieuwe gebouwen voor voetbalclub KVTD en jeugdhuis Tram44 (1,8 miljoen €). De gebouwen zullen worden opgetrokken volgens de principes van circulaire economie. FC Moorsel krijgt een synthetisch voetbalveld (550.000 €) en de mat aan Diependal wordt vervangen (250.000 €). De klimmuur aan Steenberg is dringend aan vernieuwing toe en zal hersteld worden (20.000 €).

Schepen Christine Tinlot: “Er zijn veel investeringen voorzien in vrije tijd, maar niet alle acties zijn in euro’s te vatten. Het is mijn bedoeling om te zorgen voor meer ontmoeting, wisselwerking, uitdaging,…”

We versterken onze steun voor inclusief sporten, het zogenaamde G-sporten en starten ook met een inclusieve speelpleinwerking. Het gebouw Nettenberg, waar een groot deel van de jeugdwerking plaatsvindt, is stilaan toe aan vernieuwing. Daarom is er budget voorzien voor een studie die de mogelijkheden onderzoekt (20.000 €). Kinderen en jongeren zullen we actief betrekken in deze trajecten.

Met de UITpas, een spaar- en voordeelkaart voor vrijetijdsactiviteiten, hopen we dat het vrijetijdsbeleid nog meer doelgroepen bereikt. Aan de hand van deze pas kunnen we immers subtiel sterke kortingen bieden aan mensen met een kansenstatuut.

Tervuren heeft een rijk cultureel verleden (en een minstens even rijk heden). Deze pracht en praal willen we, net zoals vroeger in het Hof van Melijn, tentoonstellen in een nieuw museum! Een deel van de linkervleugel van kazerne Panquin zal hiervoor dienen. Voor de werken aan de buitenschil van het museum en een lift wordt 800.000 € voorzien.

Karaktervol Tervuren

De druk op onze open ruimte, de ‘verappartementisering’ en verstedelijking van onze centra maken het noodzakelijk om een tandje bij te steken qua ruimtelijke ordening (gemiddeld 45.000 €/ jaar). Door middel van een ruimtelijk beleidsplan, stedenbouwkundige verordeningen, masterplannen en andere (juridische) maatregelen zal de gemeente duidelijk maken waar wel/niet en hoe wel/niet we in de toekomst nog zullen mogen bouwen in Tervuren. Welke kwaliteit eisen we bij verdichting? Hoeveel verharding staan we toe? Welke parkeernorm leggen we op? Allemaal vragen die we de komende jaren beantwoorden. Op die manier moeten het typische karakter van onze dorpscentra, het onroerend erfgoed en de open ruimte beschermd worden en zelfs versterkt.

Een concreet middel, waarvoor ook budget is voorzien, is bijvoorbeeld de kwaliteitskamer. Nog voordat projecten met meerdere wooneenheden een vergunning aanvragen, sturen we ze naar deze instantie, waar het project door onafhankelijke experts grondig wordt onderzocht en verbeteringen worden gesuggereerd.

Schepen Sofie Lombaert : “Iedereen Tervurenaar”, luidt de titel van ons beleidsplan. Ik ben fier dat we deze woorden in concrete acties hebben vertaald. Een duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die we SAMEN realiseren, met respect voor elkaar en aandacht voor onze omgeving.”

Door de aanwerving van een centrummanager kiezen we ervoor een klimaat te creëren dat ondernemerschap sterker stimuleert en de lokale handel nog meer ondersteunt. De realisatie en inname van de ambachtelijke zone Keiberg, een duurzaam pilootproject in samenwerking met Interleuven, stimuleert ondernemen met aandacht voor milieu en omgeving.