Sofie Lombaert

02 Maart 2024

Sofie Lombaert

Schepen

Als echtgenote en moeder van 3 zonen, combineer ik sinds 3 januari 2019 een schepenambt met de job van HR-coördinator. Voordien was ik gedurende drie jaar OCMW-raadslid en zette ik me jarenlang actief in als lid van de ouderraad van de GBST.

In alles wat ik doe staat verbinding centraal. Respect voor elke persoon, hoe verschillend hij/zij ook is, is één van mijn basiswaarden. In de brede diversiteit focus ik me op wat ons verbindt en niet op wat ons onderscheidt. Dit is voor mij het fundament waarop we onze samenleving kunnen bouwen.

Aan politiek doen betekent voor mij bruggen bouwen. Luisteren naar elkaar in alle openheid en met respect, ook al staan de standpunten en visies haaks op elkaar.

Dit laatste is niet altijd makkelijk en vergt de nodige moed en volharding, omdat per definitie door de brede diversiteit niet iedereen vanuit openheid en met respect functioneert.

Wat mij hierbij helpt is mijn innerlijk kompas dat altijd opnieuw de richting van duurzaamheid aanwijst. Duurzaamheid op alle vlakken: sociaal, economisch, ecologisch, historisch. Beslissingen en acties weeg ik af tegen wat goed is op lange termijn voor de natuur, waarvan mens en dier integraal deel uitmaken.

Maar het belangrijkste van al: ik ben een mens, en ieder mens maakt fouten. Van mij mag je eerlijkheid en authenticiteit verwachten. Ik verantwoord mijn beslissingen, draag de consequenties van mijn daden, leer uit mijn fouten en stuur bij.