16 Januari 2020

20.00u -
22.00u

Thema-avond Groen+ Tervuren: “Inclusie in vrije tijd”.

, 3080 Tervuren

In Tervuren hoort iedereen erbij!

Gastvrouwen van deze workshop/participatieve brainstorming zijn Sofie Lombaert (schepen voor o.a. jeugd) en Christine Tinlot (schepen voor cultuur en sport): “Bij ‘Vrije tijd’ denkt iedereen meteen aan plezier maken en ontspanning. Maar sport, jeugdwerking en cultuur zijn ook formidabele hefbomen voor inclusie. En dat is iets dat we heel belangrijk vinden! We willen de sociale interactie en integratie nog versterken, en zorgen dat alle Tervurenaren mee kunnen doen aan het leven van de gemeente.”

Op deze interactieve avond willen we samen met jullie ingaan op de vraag ‘wat betekent inclusie voor ons, en hoe maken we Tervuren nog inclusiever?’.

We beginnen met een voorstelling van verschillende bestaande initiatieven in Jeugd, Sport en Cultuur, in aanwezigheid van ervaringsdeskundigen. Daarna brainstormen we samen, en wisselen we onze ideeën uit rond de vraag: wat zouden we kunnen en willen realiseren, met de menselijke en financiële middelen die we ter beschikking hebben? Laten we er samen een warme, boeiende, gemengde, creatieve avond van maken! Zo kunnen wij, als schepenen, voortbouwen op jullie input en een beleid voeren dat breed gedragen wordt. Want participatie van alle burgers vinden we minstens even belangrijk als inclusie!

Iedereen welkom op donderdag 16 januari van 20 tot 22 u in zaal De Wilg – AC De Zevenster, in het centrum van Tervuren – ingang aan de kant van de speeltuin.

Warme inclusieve groeten,

Sofie Lombaert en Christine Tinlot