Veiliger oversteken van het Voerwegje

14 December 2019

Veiliger oversteken van het Voerwegje

Door de geparkeerde auto's die het zicht belemmeren, is de oversteek ter hoogte van de Wandelaarstraat en de Bergestraat niet gemakkelijk voor de vele scholieren, wandelaars en fietsers die hier passeren. 

We leggen dus 2 verkeersplateaus aan en verkorten het parkeervak in de Wandelaarstraat (het aantal parkeerplaatsen vermindert niet!). In de Bergestraat breiden we de zone 30 uit, en zorgen we voor een betere zichtbaarheid van voetgangers en fietsers.