17. Sabrina Smit

sp.a - Vlaams Parlement

Als kandidaat 17. op de lijst van het Vlaams Parlement voor sp.a wil ik volgende punten benadrukken:

Mijn focus ligt in de eerste plaats op zorgzekerheid. Iedereen moet toegang blijven hebben tot de betere en betaalbare zorgen, want een goede gezondheid is de beste basis voor een geslaagd leven. Voor iedereen.

In tweede instantie vind ik dat ook ons milieu gezond moet zijn. Daarom wil ik graag ijveren voor een concreet klimaatbeleid met haalbare (lees: betaalbare) alternatieven. Voor iedereen.

En ten derde, wie zegt respect voor mens en milieu, kan niet anders dan respect opbrengen voor de dieren. Er moet dringend werk gemaakt worden van duidelijke maatregelen voor de omgang met dieren. Voor àlle dieren.