20. Marleen Vandenplas

Vrijwilliger - 52 jaar - Duisburg

Tervuren Thuis, warm en groen...

Ik woon hier ondertussen al 30 jaar. Eerst in Vossem en sinds geruime tijd in Duisburg. 

Duisburg, mijn “thuisburg”

Mijn engagement als vrijwilliger voor de Feesten te Duisburg (de Stoet, wandelzoektocht “Swoi de Serrist”, Proevertjesmarkt, “Duisburg kookt” en  het dorpsspel “Duisburg bekent kleur”) leert dat interactie en openheid tussen mensen van diverse pluimage, met een verschillende achtergrond, over de taalbarrières heen, tot een hechte en aangename vorm van samenleven kan leiden. De verschillende straat- en buurtfeesten bewijzen dit ook.

Toerisme en Tervuren

Tervuren is een mooie gemeente met heel wat toeristisch potentieel.

Tervuren op de kaart zetten als toeristische bestemming en het uitdenken en organiseren van evenementen (halloweenwandeling, zelfs de voorloper van HeeTervuren (met een bescheidener budget...)) heb ik jarenlang professioneel en met veel plezier gedaan. De eerste ideeën rond een streekbezoekerscentrum heb ik zowel vanuit mijn functie bij Toerisme Tervuren als Toerisme Vlaams-Brabant ondersteund.

Taal en Tervuren

Sinds meer dan een jaar ben ik begeleider van het taalcafé Café Combinne, een oefenplaats waar anderstalige inwoners hun Nederlands kunnen oefenen en verbeteren.

Iedereen weet ondertussen wel al dat de Tervuurse bevolking heel wat buitenlandse inwoners telt, maar bij de opstart van Café Combinne stond ik toch nog versteld van de diversiteit aan culturen en nationaliteiten en de stijgende interesse tot het aanleren van de Nederlandse taal, als tool tot betere integratie.

Toegankelijk Tervuren

Snelmobielen, mindermobielen en andersmobielen...

Door mijn chronische ziekte - en de daaraan gekoppelde mobiliteitsbeperking - werd ik geconfronteerd met de moeilijkheden en hiaten qua toegankelijkheid in Tervuren. Er werden reeds heel wat inspanningen gedaan maar het kan beter.

Niet alleen voor de mindermobiele inwoners zijn te smalle en slechte voetpaden, hoge drempels en kasseien, toegang van banken, horeca en handelszaken een probleem. Ook oudere mensen, gezinnen met kinderbuggy’s en kleine kinderen ondervinden dit probleem.

Maw. ook voor ‘andersmobielen’ moeten we blijvend inspanningen leveren rond toegankelijkheid van het sociale leven, evenementen en cursussen.

 

Ik wil me graag blijvend inzetten rond een toegankelijker, diverser en sociaal geëngageerd Tervuren.