23. Gie Deboutte

Deskundige pesten en docent - 60 jaar - Vossem

Tervuren blijft voor mij een prachtige omgeving om in te leven en te wonen. De geschiedenis van onze gemeente daagt ons uit om de blik niet enkel op onszelf te richten maar open te staan voor alle medeburgers op deze planeet.

Wie het leven vanuit een groene bril tegemoet kijkt, is begaan met levenskwaliteit voor jong en oud, recht en rechtvaardigheid voor iedereen, solidariteit met wie zwakker staat en zorg voor onze moeder aarde.

Daarom kan de lokale politiek nooit losstaan van wat zich op hoger niveau afspeelt. Ik steun Groen+ van harte omdat Groen niet kiest voor polarisering maar voor dialoog, samenwerking en het versterken van verbondenheid over grenzen heen. Menselijker, Eerlijker en Gezonder wil ik aanvullen met het versterken van kansen voor elk kind, elke jongere en elke volwassene om gelukkiger én met oog voor anderen  in het leven te kunnen staan. Het stimuleren van inspraak, het versterken van kansen om zich maatschappelijk waar te maken hier hiervoor onontbeerlijk. Een stem voor Groen+ zet die keuzes in de verf.

Professioneel laat ik me in met het versterken van de groei- en ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren. Ik engageer me vrijwillig voor het voorkomen en aanpakken van pestgedrag tussen kinderen en jongeren en vanuit mijn job als scholenbegeleider, docent en trainer richt ik me hierbij tot het brede onderwijsveld en de wereld van opvoeders, hulpverleners en therapeuten. Binnen mijn hogeschool (UCLL) sta ik in voor de uitbouw van een beleid inzake grensoverschrijdend gedrag bij studenten. Volleybal, joggen, wandelen en babysitten (op kleindochters) zijn mijn favoriete vrijetijdsbezigheden.