Babbelcafés

12 Mei 2017

Babbelcafés

De voorbije wekenheeft

het college van burgemeester en schepenen in elke deelgemeente een babbelcafé gehoudenHet idee erachter is dat burgers in een informele sfeer (lees: met een drankje in de hand) met de schepenen kunnen praten over om het even welk thema.

Elk babbelcafé start met een korte toelichting over een aantal thema's die actueel zijn. In de voorbije editie ging het bijvoorbeeld over mobiliteit (werken aan de N3), cultuur (evenementenbeleid), veiligheid (politiefusie),...
Voor Groen+ is beleid voeren onmogelijk zonder inspraak. Het babbelcafé is één van de vele methodes om elke Tervurenaar te betrekken bij het beleid.