Bestuursverkiezingen Groen+: nomineer kandidaten

27 Februari 2017

Bestuursverkiezingen Groen+: nomineer kandidaten

Iedereen mag nomineren. Elke twee jaar vinden de bestuursverkiezingen plaats waarbij de voorzitter, de secretaris, de penningmeester, de jongerenvoorzitter en 3 bestuursleden verkozen worden. We werken met nominaties wat betekent dat jij voor elke functie iemand (of meerdere mensen) kan nomineren. Genomineerden kunnen daarna kiezen of ze ook werkelijk kandidaat zijn. Ken jij de geschikte persoon of vind je dit echt iets voor jou? Nomineer hen of jezelf dan via dit formulier. Nomineren kan vanaf nu tot 31 maart.

Procedure

Vanaf 1 maart tot 31 maart kan elk lid of elke sympathisant één of meerdere leden of sympathisanten nomineren. Tussen 1 april en 15 april worden de genomineerden gebeld door een huidig bestuurslid met de vraag of deze persoon ook effectief kandidaat is. Op de Algemene Vergadering van Groen+, op 20 april om 20u, mogen de leden vervolgens stemmen op de kandidaten, nadat de kandidaten zich hebben voorgesteld.

Functies

Worden verkozen op de volgende Algemene Vergadering: voorzitter, secretaris, penningmeester, jongerenvoorzitter, drie bestuursleden.

Elk van de bestuursleden heeft evenveel inbreng op de bestuursvergaderingen. Deze vinden maandelijks plaats, meestal op zaterdagochtend. Tijdens de bestuursvergadering worden de actuele politieke dossiers besproken, de activiteiten van Groen+ georganiseerd en de communicatie van Groen+ verzorgd. Er wordt ook regelmatig gemaild over deze onderwerpen. Uiteraard stellen we het op prijs als je ook een handje helpt bij de activiteiten. Elk van de bestuursfuncties, behalve deze van bestuurslid, hebben nog een bijkomende taak:

  • De voorzitter leidt de vergaderingen van Groen+, is het aanspreekpunt zowel intern als extern en bewaakt de politieke lijn.
  • De secretaris ondersteunt de leden van het bestuur onder andere door emails te versturen en de agenda te bewaken.
  • De penningmeester volgt de financiën van Groen+ op en maakt één keer per jaar een rekening en budget op.
  • De jongerenvoorzitter is verantwoordelijk voor het betrekken van jongeren bij de werking van Groen+.

Nomineren kan via dit formulier.