Betaalbaar wonen in eigen streek

18 December 2017

Betaalbaar wonen in eigen streek

  De verkaveling bestaat uit verschillende types van kavels met prijzen tussen 81.500 en 188.500 euro. De oppervlakte van het perceel en het type bebouwing bepalen de precieze prijs. Op die manier kunnen jonge Tervurenaren de grond aankopen tegen een percentage van de werkelijke prijs als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen.  

Voorwaarden
De belangrijkste voorwaarde is dat kopers tussen 21 en 45 jaar oud moeten zijn. Wie zich kandidaat stelt, moet ook de laatste 15 jaar minstens 10 jaar in Tervuren gewoond hebben of op dit moment 5 jaar onafgebroken in Tervuren verblijven. Zo niet moet alleszins een band met de gemeente aangetoond worden door een lidmaatschap van een erkende Tervuurse vereniging. Daarnaast zijn nog enkele andere voorwaarden opgenomen in het reglement. Daardoor krijgen jonge mensen die niet in aanmerking komen voor sociale huisvesting of onvoldoende middelen hebben om een dure bouwgrond te kopen, de kans om in hun eigen gemeente te blijven wonen.
 
Mark Van Roy, schepen van ruimtelijke ordening en woonbeleid licht toe: "Dit project is het eerste van een drietal waar we mogelijkheden creëren voor jonge mensen die, door de dure gronden- en pandenprijzen, dikwijls gedwongen zijn om de eigen regio te verlaten. Binnenkort willen we hetzelfde doen met woonentiteiten die we zullen bouwen in de vroegere technische school gelegen aan de Brusselsesteenweg, GITO. Ook in de voormalige militaire site van Panquin reserveren we een aantal woongelegenheden voor mensen die een band met de gemeente kunnen aantonen. Op die manier maken we duidelijk dat we met dit bestuur ook inzake woonbeleid, werken vanuit een visie en met aandacht voor de belangen van onze jonge Tervurenaars."
 
Toewijzing kavels
Voor de uitwerking van dit project werkt de gemeente samen met Interleuven. Zij kijken na wie in welke mate aan de criteria beantwoordt om dan een bepaalde plaats toe te kennen. Als meerdere kandidaten aan de voorwaarden voldoen, volgt een loting. Geïnteresseerde Tervurenaars hebben vanaf 22 november twee maanden de tijd om hun kandidatuur in te dienen.