Bram Peters

02 Maart 2024

Bram Peters

Schepen

Het is eerder toevallig dat ik in Tervuren ben komen wonen. Mijn vrouw en ik zochten, samen met een bevriend koppel, naar een geschikte huurwoning voor ons vier. Samenwonen met vrienden is tegelijk goedkoop en gezellig. We zochten een huis niet te ver van onze werkplaatsen en uiteindelijk werd het Tervuren.

Dat ik in de politiek ben gestapt is niet toevallig. Heel bewust heb ik begin 2012 contact opgenomen met de lokale groep en bood ik aan om te helpen. Al snel stonden de verkiezingen voor de deur. Dankzij de goede uitslag van Groen+ kon ik begin 2013 starten als gemeenteraadsvoorzitter. In januari 2016 ruilde ik dat mandaat voor een schepenambt met de bevoegdheden milieu en duurzaamheid, ontwikkelingssamenwerking, land- en tuinbouw, toegankelijkheid en sociale gelijkheid.

Na de succesvolle lokale verkiezingen in oktober 2018, werd ik eerste schepen in Tervuren bevoegd voor ruimtelijke ordening, wonen, stedenbouw, mobiliteit, onroerend erfgoed en milieu. Dat doe ik fulltime zodat ik me volledig kan toeleggen op het politieke werk, want ik hou van politiek.

Vandaag steun ik de lijst voor het Vlaams Parlement. Omdat ik onze lokale bezorgdheden in Brussel wil laten horen, maar vooral omdat het hoog tijd is dat we een omslag maken naar een duurzame en circulaire samenleving die investeert in levenskwaliteit.

Kies samen met mij voor een menselijker, eerlijker en gezonder Vlaanderen.