Centralisatie sportinfrastructuur: ... ja, maar met respect voor de woonomgeving

3 van de 5 Tervurense voetbalploegen denken aan een intensere samenwerking. Dit houdt in dat ze graag over gemeenschappelijke voetbalvelden zouden beschikken hetgeen hen toelaat verschillende ploegen samen te laten trainen en spelen. Verschillende van deze ploegen beschikken nu over accommodatie die niet altijd goed is gelegen (zonevreemd of zelfs hinderlijk voor de omgeving) of te verspreid wat onnodige verplaatsingen met zich meebrengt. Groen+ kan zich vinden in steun van de gemeentelijke overheid voor deze ploegen. "Wel op voorwaarde dat alle sporten of ploegen hiervan op een gelijkwaardige wijze kunnen genieten en zij zorg draagt voor het feit dat ook minder competitieve spelers of sporters aan de bak komen", stelt raadslid Mark Van Roy.

De uitbouw van een gecentraliseerde infrastructuur mag niet gebeuren zonder de bewoners van de omgeving, waar men ze wil inplanten, goed in te lichten en bij de plannen te betrekken.

GalgenbergBelangrijke voorwaarden zijn de centrale ligging, het efficiënt gebruik van de ruimte en vooral een ontsluiting die aansluit op de belangrijkste verkeersaders van onze gemeente. Tijdens de vorige bestuursperiode, waarvan Groen+ deel uitmaakte, is uitvoerig onderzoek uitgevoerd naar de meest geschikte locatie voor die voetbalvelden.

De open ruimte aan de Leuvensesteenweg en de Stationstraat, geheten Galgenberg, is toen als ideale plek aangeduid. De zone aan de Galgenberg heeft het voordeel dat, wanneer de infrastructuur aangelegd zou worden tegen de Leuvensesteenweg aan, er mits een doordachte ontsluiting weinig hinder van het verkeer ondervonden wordt.

WaalsebaanHet huidige bestuur komt hier op terug en stelt het landbouwgebied voor, dat aan de Waalsebaan ligt , aan de rechterkant richting Moorsel. Aanvullend onderzoek naar de geschiktheid van deze locatie moet nog gebeuren. Ook alternatieve locaties, maar niet Galgenberg, zullen nog onder de loep worden genomen. De gemeenteraad heeft hier inmiddels mee ingestemd.

Voor de Waalse Baan is het zeer de vraag hoe men de infrastructuur gaat aanleggen, waar men de parkeerruimte voorziet en vooral of de ontsluiting voorzien wordt via de Waalsebaan dan wel via de achterliggende Sterrebeeklaan of zelfs Edelweislaan. Dat zal het onderzoek moeten uitwijzen. Voor de buurtbewonders is het gebrek aan deze informatie bijzonder vervelend.

Goed bestuur houdt in dat men eerst grondig onderzoekt en dan een zone aanduidt. Niet omgekeerd, zo vindt Groen+. Zij vraagt aan het gemeentebestuur snel en helder overleg met de buurtbewoners én de voetbalploegen over de nieuwe centrale sportinfrastructuur.