Circulaire economie

12 Mei 2017

Circulaire economie

Op het meiheeft

college van 2 2017 het college van burgemeester en schepenen, op voorstel van Groen+, het principe goedgekeurd om de voetbalinfrastructuur op de Berg van Termunt te vervangen door een nieuw gebouw welke gebouwd zal worden volgens de logica van circulaire economie. Dit houdt in dat producten na hun gebruik kunnen worden hergebruikt in een nieuw product of als grondstof kunnen dienen. Omdat de gebouwen die we optrekken niet het eeuwige leven hebben, moeten ze zo worden gebouwd dat ze over tachtig of honderd jaar weer gemakkelijk zijn te demonteren. Voor gebouwen houdt dit in dat de verschillende onderdelen niet door middel van lijmen, kitten, cement of PUR met elkaar verbonden worden, maar door te schroeven en te klikken. Alle onderdelen zijn dan zo ontworpen dat ze hun laatste levensfase niet zullen ingaan als afval, maar herbruikbaar zijn of hoogwaardig gerecycled kunnen worden.