Drie maal goed nieuws

Zoals steeds hebben we achter de schermen hard gewerkt aan verschillende dossiers. Drie daarvan hebben de afgelopen weken een stroomversnelling gekend.   Kinderdagverblijf

Bij de uitbreiding van het woonzorgcentrum Zoniën was van bij aanvang ruimte voorzien voor een kinderdagverblijf met plaats van 42 kinderen. Door het uitblijven van financiering van de Vlaamse overheid zag het er niet goed uit. Het bestuur heeft nu beslist om het kinderdagverblijf in september 2017 alvast op te starten met 24 kinderen.

De bedoeling is om op termijn een volledig gesubsidieerd kinderdagverblijf te bekomen, waar ouders betalen volgens hun inkomen. We hebben als Groen+ echter bekomen dat we het verkrijgen van deze subsidies niet afwachten en ondertussen als gemeente/OCMW zelf het verlies bijpassen. Er zal een vaste dagprijs van 28€ gevraagd worden met sociale correcties voor de allerlaagste inkomens (leefloners).
 

Sociale premies

Op initiatief van Groen+ zal het gemeentebestuur de bestaande gemeentelijke sociale premies hervormen in de loop van 2017. Deze hervorming houdt onder andere in dat we een gemeentelijke mantelzorgpremie invoeren als waardering van de inzet van de mantelzorgers. Naast de focus op zorg voorzien we ook een geboortepremie voor alle kinderen in de vorm van cadeaucheques voor de lokale handel.
 

Parking Terminus 44

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal de volledige kosten voor de aanleg van de parking aan de terminus van tram 44 op zich nemen. Op de parking zal plaats zijn voor 86 voertuigen, waaronder twee voor mindervaliden, twee voor autodelen en twee voor elektrische wagens.

Daarnaast komt er een vernieuwde en gedeeltelijk beveiligde fietsenstalling. Er komt ook een rondpunt om de wagens die de parking oprijden toe te laten te draaien en een kiss- and ride zone.

Vermits de parking op het grondgebied van Wezembeek-Oppem ligt (in zijn totaliteit) zal Wezembeek-Oppem meer dan waarschijnlijk een parkeerbedrijf aanduiden om de exploitatie op zich te nemen. Voor de kosten van het stallen van wagen of fiets zijn nog geen bedragen afgesproken. Wel is het de bedoeling om de gebruikers van het openbaar vervoer een zeer lage prijs aan te bieden.?