Een geslaagde actie zorg

Op 18 november deelde Groen+ postkaarten uit tijdens de vrijdagmarkt. Die kon je opsturen naar een iemand die voor je zorgt (of zou zorgen indien nodig) om hem of haar te bedanken.  De bedoeling van de actie was enerzijds om de Tervurenaars die zorg nodig hebben of zorg bieden een hart onder de riem te steken. Anderzijds brachten we met deze actie het belang van zorg in beeld. Niet alleen in Tervuren werd er actie gevoerd. Over heel Vlaanderen organiseerde de lokale groenen dezelfde actie.