Extra zorg voor ouderen en kinderen

Ambitie De vraag van ouderen in Tervuren voor gepaste zorg en huisvesting neemt toe. Het OCMW in Tervuren komt hieraan tegemoet en neemt haar verantwoordelijkheid. Begin dit jaar is begonnen met de bouw van 42 seniorenflats aan de Vlonderse Hoek. Ook is er een bouwvergunning verleend aan rusthuis Zoniën, voor een bijkomende vleugel met 49 bedden. Het rusthuis zal in 2014 zo over 150 bedden beschikken.Volgens OCMW-raadslid Bert Vanoost is er de ambitie om nog een tweede vleugel met 63 bedden toe te voegen, maar de realisatie hiervan is voorlopig nog onzeker.

 

Drie vliegen in één klap

Het vinden en behouden van verzorgend en verplegend personeel is een grote uitdaging voor het rusthuis Zoniën.  Datzelfde geldt voor de goed werkende gezins- en poetshulpdiensten van het OCMW. Daarom werden de arbeidsvoorwaarden aantrekkelijker gemaakt. Personeelsleden die reeds jaren lang als contractueel werkten, werden nu vast benoemd. Bovendien zal het rusthuis vanaf 2014, samen met de bouw van de nieuwe vleugel  ook een kindercrèche voor het personeel van het OCMW en de gemeente maar ook voor inwoners van Tervuren huisvesten. Drie vliegen in één klap : jonge personeelsleden met kinderen worden aangemoedigd in Tervuren te werken, kinderopvang werd eindelijk uitgebreid en ouderen krijgen hun verdiende zorg. 

 

120 bedden extra?

Een privé onderneming heeft intussen ook een bouwaanvraag ingediend voor 120 rusthuisbedden en 40 serviceflats in de Hertenbergstraat, aan de bronnen van de Voer. Hoewel het voorstel tekortkomingen en slordigheden bevat, heeft de gemeente hiervoor een voorwaardelijke bouwvergunning afgeleverd. Op dit ogenblik heeft deze onderneming slechts een toelating voor 67 bedden. De bouwvergunning werd door de gemeente afgeleverd onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat eerst de toelating voor 120 bedden bekomen wordt. Het is ons echter een raadsel hoe deze voorwaarde kan gerealiseerd worden binnen het bestaande quotum voor Tervuren, tenzij ten koste van de andere rusthuizen op het Tervurens grondgebied.  Verder wenst Groen+ een ernstig en voorafgaand onderzoek naar de milieueffecten die de inplanting van een gebouw met 3 verdiepingen en 2 kelderverdiepingen vlakbij een natuurgebied kan teweegbrengen. Het ecosysteem van het bronmoeras van de Voer mag geen schade ondervinden.