gespreksavond rond kernenergie

gespreksavond rond kernenergie

Gespreksavond in Tervuren:  hoe staat het met de uitstap uit de kernenergie na de ramp in Fukushima?  Op 21 oktober 2011 organiseerde Groen+ een gespreksavond met Europarlementslid Bart Staes over de uitstap uit de kernenergie in het licht van de ramp in Fukushima. Bart Staes begon met te zeggen dat we ons niet blind mogen staren op Fukushima. De enorme gevolgen van een ongeval zoals in Fukushima vormen slechts één van de vele argumenten waarom kernenergie een verkeerde keuze is. Andere argumenten zijn: de beperkte uraniumvoorraden en het onopgeloste en dure afvalprobleem. Daar komt bij dat de techniek en de winsten gemonopoliseerd zijn en slechts ten goede komen aan enkele bedrijven. Een ander fundamenteel argument is dat de kernenergie de ontwikkeling van hernieuwbare energie (de enige echte oplossing) in de weg staat.

 

Daarom is het belangrijk dat de wet op de sluiting van de kerncentrales na 40 jaren dienst effectief uitgevoerd wordt. Dit betekent dat de drie oudste kerncentrales (Doel 1, 2 en Tihange 1) in 2015 sluiten. De overige vier centrales (Doel 3, 4, Tihange 2 en 3) moeten tussen 2022 en 2025 gesloten worden. Wat betreft de sluitingen in 2015 zijn de alternatieven voorhanden. De capaciteit van de 3 kerncentrales is ongeveer 14000 GWh per jaar terwijl er voor 22800 GWh alternatieven beschikbaar zijn (efficiënte gas en stoomcentrales zijn goed voor 15000GWh, windenergie kan 6000 GWh leveren en tenslotte biomassa en warmtekoppeling geven ongeveer 1800 GWh). Er moet wel dringend werk gemaakt worden om deze alternatieven te realiseren. Het grote probleem hierbij is de onzekerheid wanneer het tijdstip of het principe van sluiting in vraag wordt gesteld door de politici. Inzetten op hernieuwbare energie is bovendien een interessante manier om nieuwe jobs te scheppen.

 

In de discussie, bijgewoond door ongeveer 50 belangstellenden, werd erop gewezen dat in Japan, waar sedert Fukushima 52 van de 54 kernreactoren stilliggen, het licht (of de airco) niet is uitgevallen. Er waren ook vragen over de superwinsten ven Electrabel (eigendom van Suez/Gaz de France) en de noodzaak van een redelijke belasting op die winsten die naar de ontwikkeling van hernieuwbare energie zou moeten gaan. Er werd op gewezen dat de gevolgen van een ernstige kernramp in het dichtbevolkte België niet te overzien zijn. De ontruiming van een gebied rond Doel, vergelijkbaar met wat rond Fukushima nodig was, zou betekenen dat de hele Antwerpse agglomeratie ontruimd moet worden. 

 

Duitsland heeft kort na Fukushima besloten om al zijn centrales tegen 2022 te sluiten. Door volop in te zetten op de hernieuwbare energie is Duitsland bezig een voorsprong op te bouwen in die sector. Als de wet op de sluiting van de Belgische centrales uitgevoerd wordt zoals voorzien maakt België nog kansen om werkgelegenheid te scheppen in de nieuwe groene economie. Het zou jammer zijn om die kansen te laten voorbij gaan.