Groen+ in de meerderheid!

Groen+ in de meerderheid!

De kogel is door de kerk : we hebben zondag een nieuw coalitieakkoord gesloten met N-VA, CD&V en Groen+. Hieronder vinden jullie het persbericht dat we hierover samen met onze toekomstige coalitiepartners verstuurd hebben. Alsook een overzicht van de bevoegdheden van de verschillende schepenen. We kunnen zeker stellen dat we voor Groen+ een aantal belangrijke bevoegdheden hebben bekomen, waarmee we echt onze stempel gaan kunnen drukken op het beleid.  In de komende weken gaan we met deze nieuwe meerderheid werken aan een sterk inhoudelijk programma. Aarzel niet om jullie input te geven en we rekenen uiteraard op jullie steun om zo sterk mogelijk te wegen op deze onderhandelingen.  Er zijn meerdere belangrijke punten, maar we willen alleszins zo sterk mogelijk onze visie over een open en gastvrij Tervuren voor alle Tervurenaars in dit bestuursakkoord naar voor brengen. De gesprekken lopen alleszins in een positieve sfeer en wederzijds vertrouwen

Zonder uw steun en uw stem hadden we dit niet kunnen waarmaken. Hartelijk dank hiervoor.  

 

Uw verkozenen.

 

Mark Van Roy.Bert Vanoost.Bram Peters.Annick Hus.Christine Tinlot.

 

 

Persbericht

Een nieuw positief project voor Tervuren

 

 N-VA, CD&V en Groen+ hebben een coalitieakkoord gesloten om Tervuren gedurende de volgende zes jaar te besturen. Aangezien een nieuwe bestuurscoalitie zeer bepalend is voor een gemeente, hebben de nodige tijd genomen om een coalitie op poten te zetten.  

 Met N-VA en Groen+ bevat deze coalitie de winnaars van de verkiezingen, en weerspiegelt zo  het duidelijke signaal  van de Tervuurse kiezer. Deze bestuursploeg heeft elkaar gevonden in zijn wil om een beleid te voeren voor alle Tervurenaars. Onderling vertrouwen en een goede verstandhouding tussen de coalitiepartners vormen de basis van ons positief en uitgebalanceerd project.

 N-VA, CD&V en Groen+ gaan voor een open en transparante stijl van besturen, waarbij inspraak en respect kernwaarden vormen. Verschillende projecten die de laatste jaren in de steigers zijn gezet zullen verder worden uitgevoerd, rekening houdend met de financiële draagkracht en het eigen karakter van onze gemeente. Daarnaast zal de nieuwe meerderheid  streven naar het uitwerken van een resem nieuwe projecten die het leven van alle Tervurenaars kunnen verbeteren.

 We geloven in een open en gastvrij Tervuren dat op een positieve manier zijn Vlaams karakter uitbouwt. Vlaams beleid, integratie en samenlevingsopbouw zijn hierbij onze drie hoekstenen. Wij willen werken aan een toekomstgericht en gezellig Tervuren op maat van de Tervurenaars, dat de juiste balans vindt tussen moderniteit en het landelijke karakter. Hierbij stellen alle partijen zich als doel om de gemeenschapsvorming te bevorderen.

 De nieuwe meerderheid zal in de komende weken de nodige tijd uittrekken om op basis van hun programma's een degelijk bestuursakkoord te formuleren. De N-VA zal in de persoon van Jan Spooren de burgemeester leveren. Het college bestaat verder uit een goede mix van bestuurservaring en nieuwe inbreng. Vanuit CD&V zullen huidige schepenen Mario Van Rossum, Jan Trappeniers en Theo Debeer tot het college toetreden. Theo zal na drie jaar de fakkel doorgeven aan Bram Peters (Groen+). Groen+ levert naast voormalig schepen Mark Van Roy ook Bert Vanoost,als  OCMW-voorzitter voor de hele legislatuur. De twee N-VA schepenen zijn uittredend OCMW-voorzitter Hubert Keyaerts, die na drie jaar zal opgevolgd worden door Werner Aerts, en Lut Kint. Met deze ploeg hebben wij er alle vertrouwen in dat Tervuren in goede handen is.Jan Spooren                      Mario Van Rossum                         Mark Van RoyN-VA                                       CD&V                                                       Groen+

 Dit zijn de bevoegdheden van de verschillende schepenen:

Burgemeester: Jan Spooren

Algemeen beleid Politie en veiligheid ? integrale veiligheid en preventie personeelszaken Vlaams aangelegenheden, integratie en samenlevingsopbouw Voorzitter Bexit

 

1ste schepen: Mario Van Rossum

Financiën ? stedenbouw ? sport - toerisme ? internationale samenwerking

 

2de schepen: Mark Van roy

Ruimtelijke ordening ? Woonbeleid ? mobiliteit ?erfgoed

 

3de schepen: Hubert Keyaerts/Werner Aerts

WEB ? IW openbare werken

 

4de schepen: Jan Trappeniers

cultuur & evenementen en jeugd ? vrije tijd ? lokale economie

 

5de schepen: Bert Vanoost

OCMW voorzitter ? sociale zaken, welzijn en gezondheid, seniorenwerking

 

6de schepen: Lut Kint

Burgerzaken ? communicatie & citymarketing/IT en onderwijs

 

7de schepen: Theo Debeer/Bram Peters

Milieu en duurzame ontwikkeling ? ontwikkelingssamenwerking ?landbouw