Groen+ luistert naar groene tenoren, ook van over de taalgrens

Groen+ luistert naar groene tenoren, ook van over de taalgrens

Verslag van het panelgesprek "Groene Alternatieven als Antwoord op de Crisis" met Magda Aelvoet en Olivier DeleuzeOp vrijdag 8 juni 2012 organiseerde Groen+ Tervuren een panelgesprek

rond het thema "Groene Alternatieven als Antwoord op de Crisis". Met de verkiezingen in aantocht en de toenemende ongerustheid over de crisis is het belangrijk om de mogelijkheden voor een andere aanpak op gemeentelijk vlak te verkennen. Magda Aelvoet, Minister van Staat en Olivier Deleuze, co-voorzitter van  Ecolo waren bereid om hierover van gedachten te wisselen. Mark Van Roy, voorzitter van Groen + Tervuren leidde het gesprek in goede banen. Beide politici hebben hun sporen meer dan verdiend om het groene gedachtegoed in de praktijk te brengen. Het was interessant om daarbij ook naar eraringen over de taalgrens te kijken.

Voor Magda is het opvallend dat het grootste deel van de recente berichtgeving
naar de geld- en bankencrisis gaat. Andere crisissen zoals klimaatverandering
en energie krijgen slechts weinig aandacht, terwijl de toename van extreme
weersfenomenen ook in België de ernst van de situatie toch aantoont. Wat
betreft het lokale niveau wilde Magda vooral de aandacht vestigen op enkele
trends rond huisvesting zoals verdunning, vergrijzing en migratie. Daarom is
het noodzakelijk om nu innovatieve beleidsmaatregelen te nemen. Het minimum
aanbod van sociale woningen zou zeker van 6% naar 10% moeten gaan. Huursubsidies
kunnen goed gebruikt worden. Maar nu zijn deze veel te beperkt in vergelijking
met het voordeel van de belastingaftrek Hier kunnen vooral de beter begoeden
van profiteren, zelfs voor een tweede verblijf. Huisvesting kan ook goedkoper
gemaakt worden met een systeem van "community land trust" waarbij overheden de
eigendom van de grond behouden. Er zijn ook mogelijkheden van zelfstandig
samenwonen zoals de Abbeyfield projecten. Senioren en jonge gezinnen kunnen
beiden voordelen halen uit nieuwe vormen van samenwonen. Verder is het belangrijk
om woningen niet allen betaalbaar te maken wat betreft de aankoop, maar ook wat
betreft onderhoud en energiekosten. Overheden moeten het goede voorbeeld geven
wat betreft energiezuinigheid.

Olivier begreep de angst voor een Griekenland scenario en het daaraan
gekoppelde risico voor nationalisme. Daarom is er volgens hem nu juist een
noodzaak voor "meer  Europa". Er moet ook
aandacht gaan naar veiligheid en stevigere sociale relaties. Hij wees erop dat
de gemeenten meer dan 50% van de publieke investeringen voor hun rekening
nemen. Dit betekent dat er mogelijkheden zijn voor meer groene investeringen
zoals fietspaden, openbaar vervoer, kringloopwinkels en afvalverwerking. Sommige
groene investeringen zoals recyclage kunnen ook banen scheppen. Olivier wees op
enkele experimenten van co-housing in Schaarbeek en Bosvoorde. Volgens hem
kunnen de gemeenten ook keuzes maken wat betreft belastingen: de belastingdruk
kan van inkomen en arbeid verschoven worden naar luxeconsumptie en vervuiling.

De verdere discussie ging vooral over de haalbaarheid van de voorstellen
op gemeentelijk vlak. Hoewel de beleidsruimte op korte termijn beperkt is zijn
er wel degelijk ook in de gemeenten mogelijkheden voor een meer sociaal en milieuvriendelijk
beleid. Verder voorbeelden die reeds elders gebruikt worden zijn: educatieve
initiatieven over energiezuinig bouwen, ook voor architecten en aannemers;
informatiecampagnes over goedkopere energielevering; collectieve aankomen
waardoor de prijs gedrukt kan worden. Via een vraag over de soms gebrekkige
overgang van fietspaden van de ene gemeente naar de andere werd ook aandacht
gevestigd op de noodzaak van goede samenwerking op beleidsvlak tussen de
gemeenten.

Het was een boeiende avond die de
aanwezigen afsluiten met een levendige babbel bij een glaasje.