Groen+ schenkt 972,26 euro aan Manbarnotaaf

Op zondag 24 januari werd het nieuwe jaar door Groen+Tervuren op feestelijke wijze ingeluid. Plaats van handeling: het Spaans Huis in het park. De grote opkomst bewees maar weer eens de goede werking van onze Groene afdeling en haar verankering in de Tervuurse gemeenschap. Met nu drie schepenen in het bestuur van de gemeente levert Groen+Tervuren een stevige bijdrage aan het beleid in onze groene gemeente. Daarnaast was er nog wat te vieren. De afdeling had besloten de netto-opbrengst van haar op 17 oktober 2015 voor de eerste maal gehouden spaghetti-avond te bestemmen voor de werking van een organisatie die zich inzet voor de ontwikkeling van de derde wereld, en tevens geworteld is in Tervuren. Daarbij was de keuze gevallen op Manbarnotaaf dat concreet werkt aan verbetering van het onderwijs, het schoolgebouw en het lesmateriaal in de regio van Gilgel Gibe, in het zuiden van Ethiopië. Vol trots konden wij dan ook de netto-opbrengst van 722,26 Euro + 250 Euro uit de kas van Groen+, dus in totaal 972,26 Euro aanbieden aan Luc Duchateau, de bezieler van Manbarnotaaf. Tot onze grote verrassing waren ook een viertal Ethiopiërs aanwezig op onze receptie, toevallig nu in België om te werken aan een nieuw lesplan voor de school. Zij deelden volop in het enthousiasme voor deze extra steun aan hun positief project.