Groen+ stelt zich voor

Groen+ is de politieke partij in Tervuren, waarin groene en onafhankelijke leden elkaar gevonden hebben. Zij zijn er van overtuigd dat er in Tervuren nood is aan een sociale, ecologische en brede progressieve partij. Iedereen is welkom in Tervuren. Voor Groen+ is taal geen probleem, voor zover het Nederlandstalig karakter van de gemeente wordt gerespecteerd. Leden van Groen+ vertegenwoordigen het grote aantal internationale inwoners van de gemeente. Groen+ vindt het belangrijk om diverse nationaliteiten en culturen met elkaar in contact te brengen en ervaart de diversiteit in de gemeente als een rijkdom. Vandaar dat Groen+ ook de anderstaligen welkom heet.

Groen+ heeft 2 gemeenteraadsleden, Mark Van Roy, die oud-schepen is van ruimtelijke ordening, mobiliteit en milieu, en Anna Nijsters. Groen+ heeft één vertegenwoordiger in het OCMW, Bert Vanoost. Zij volgen het beleid in de gemeente aandachtig en waar nodig dringen zij aan op bijsturing. Hierin worden zij gesteund door het bestuur en leden van de partij.

Groen+ is een dynamische partij die alle inwoners van Tervuren wil informeren over het reilen en zeilen in hun gemeente en die iedereen graag uitnodigt voor haar activiteiten.

Ik hoop u dan ook snel te kunnen ontmoeten,

Theo de Roij
voorzitter Groen+ Tervuren