Groen+ wil geen belastingtrucs

Bij een van de eerste beleidsbesprekingen van het nieuwe gemeentebestuur in 2006, dringt de partij van burgemeester Eulaerts, GT/VLD, aan op een belastingsverhoging. De gemeentekas moet gespekt worden voor alle nieuwe plannen. Coalitiegenoot CD&V stemt in met het verhogen van de personenbelastingen en onroerende voorheffing.  Als kers op de taart stelt het bestuur ook een milieubelasting voor: ".. ?"een forfaitaire belasting van 50 € voor elke burger, omwille van het feit dat het bestuur inspanningen doet op het vlak van milieu

 

Ongehoord

Groen+wijst dit onmiddellijk af.  In de eerste plaats moeten belastingen geheven worden naar ieders draagkracht. Maar bovenal moeten de kosten die de gemeente maakt ten gunste van het milieu betaald worden uit de algemene middelen, net zoals die voor sport en cultuur. Een extra belasting is dus ongehoord. 

 

Onzinnig

Burgemeester Eulaerts verklaart tijdens een interview, in december 2010, dat hij graag een verlaging van de belastingen wil. De coalitiepartner is not amused want de begrotingsbesprekingen zijn volop aan de gang en van een verlaging is niet gesproken. Het was ook helemaal niet becijferd wat de gevolgen zouden zijn daarvan voor de uitstaande beleidsplannen. Er volgt een partijtje armworstelen tussen de meerderheidspartijen die de gemeente, onderwijsinstellingen en het personeel in 2011 bijna 6 maanden in een wurggreep houdt.

Groen+ raadslid Mark Van Roy doet op de gemeenteraad van 30 maart 2011 een constructief voorstel: als je dan toch een voordeel voor de Tervurenaar wil  geven, schaf dan de onzinnige forfaitaire milieubelasting af.  En zo geschiedt: op de gemeenteraad van 29 juni 2011 komt er eindelijk een akkoord voor de begroting van 2011 en wordt de milieubelasting definitief geschrapt.