Ik fiets en/of wandel graag

Terug naar overzicht

Onze visie

Met een gerust hart je negenjarige zoon of dochter zonder begeleiding naar school laten fietsen. Dat is de realiteit waarnaar we streven. Want een publieke ruimte die veilig is voor kinderen, is ook geschikt voor alle andere leeftijden.

Concrete maatregelen

Auto’s zijn vaak ontzettend praktisch maar ook inefficiënt (qua ruimte en energieverbruik) en vervuilend. Ze brengen ook risico’s met zich mee, zeker wanneer er kinderen in de buurt zijn. Daarom moeten we in eerste instantie zorgen voor het aantrekkelijker maken van alternatieven en het vermijden van de grootste veiligheidsrisico’s:

 • Vandaag krijgen alle centra van Tervuren veel auto’s te slikken. Door te werken met lussen kun je het doorgaand verkeer weren uit de centra. Voor Tervuren centrum voeren we een circulatieplan in. Handelaars blijven in dit plan met de auto bereikbaar. Ook in de andere woonwijken wordt onderzocht hoe het doorgaand verkeer kan worden vermeden: soms door een straat te knippen of eenrichting te maken. Uiteraard kan dit enkel mits overleg met de bewoners.
 • Gevaarlijke kruispunten voor zwakke weggebruikers worden aangepakt:
  • Het kruispunt van de Tervurenlaan met de Oppemstraat krijgt “vierkant groen”. Op de kleine Tervurenlaan wordt een verkeerslicht geplaatst zodat auto’s niet op het zebrapad en fietspad moeten gaan staan om te kijken of ze door kunnen/mogen. De inrichting wordt zodanig dat fietsers en voetgangers duidelijk voorrang hebben.
  • Door de Brusselsesteenweg een fietsstraat te maken wordt het kruispunt met de Boulengerlaan een stuk minder gevaarlijk.
  • De oversteekplaats voor fietsers en voetgangers op de hoek van de Markt (aan de Keizerskroon) wordt veiliger door het heraanleggen van het marktplein.
  • Om het fietsen vanuit het Park naar de fietspaden op de Tervurenlaan veilig te laten verlopen, maken we de oversteken van de Keizerinnedreef en de Broekstraat naar de Koninklijke Moestuin veilig met voorrang voor de fietsers.
  • In elke deelgemeente zijn er wel zulke voorbeelden. Ze zullen één voor één worden aangepakt.
 • We voeren de voetpadenstrategie uit. De komende jaren worden voetpaden aangelegd of heraangelegd waar dit het meest dringend is.
 • Van de politie eisen we een betere handhaving van foutparkeerders en wagens die te snel rijden. Dat betekent dus ook dat er meer geflitst moet worden.
 • Sommige straten worden zoveel gebruikt door fietsers dat het logisch is om hen voorrang te geven. Van de Broekstraat (aansluiting fietssnelwegen) en de Brusselsesteenweg (schoolgaande jeugd) maken we fietsstraten. Ook andere locaties worden onderzocht.
 • We maken de Markt parkeerplaatsenvrij. Daarmee bedoelen we dat de doorsteek langs The Lodge en de Mont Blanc onderdeel wordt van het plein. De bijhorende parkeerplaatsen verdwijnen (ondergronds is er voldoende ruimte). Auto’s kunnen via de Vlonderse Hoek omrijden. Met deze ingreep maken we meer ruimte voor voetgangers, spelende kinderen, horeca, evenementen en zelfs groen op de markt. Tegelijk met deze ingreep zoeken we een oplossing voor een veilige oversteek voor fietsers over de Markt richting Brusselsesteenweg.
 • Veel straten die geen andere functie hebben dan de bewoners van die straat toelaten om met de wagen hun straat te bereiken of te verlaten zijn ingericht alsof het steenwegen zijn. Door op termijn deze straten te versmallen of ze in te richten als woonerven, zal er trager gereden worden en komt er ruimte vrij voor andere zaken zoals voet- en fietspaden en een boom hier en daar.
 • De ruime schoolomgevingen worden nog veiliger gemaakt aan de hand van schoolstraten, fietsstraten, vervoersplannen voor de scholen, etc. Bij het Heilig Hartcollege ijveren we voor een enkelrichting aan de hand van variabele borden. Wij willen een verbod invoeren voor aannemers om te leveren tijdens het begin en het einde van de schooldag.
 • Woonwijken blijven of worden zone 30 en dit wordt goed aangeduid.
 • We leggen fietspaden aan waar ze ontbreken zoals:
  • Het ontbrekende deel op de N3/Leuvensesteenweg tussen Moorsel/Vossem en Leefdaal. (We zijn hiervoor afhankelijk van Agentschap Wegen en Verkeer)
  • Het fietspad tussen Moorsel en Sterrebeek zoals ontworpen en klaargemaakt in deze legislatuur, wordt snel uitgevoerd.
  • Heidestraat
  • Waalsebaan richting Moorsel
  • We zorgen voor het aanleggen van een verharde weg in het Warandepark vanaf de Leuvensepoort (aan de Molenberglaan) tot de Keizerinnedreef.
 • Het Mobiliteitsplan, met een visie op mobiliteit voor de volgende 10 jaar, wordt afgewerkt en de bijhorende maatregelen worden uitgevoerd. Een aantal van deze maatregelen zijn:
  • Door de Duisburgsesteenweg en de Rijkunstdreef te verbinden met een nieuwe doorsteek richting het centrum, zou je meer doorgaand verkeer uit het centrum kunnen houden. Deze verbinding kan er enkel komen op voorwaarde dat er toeritdosering is aan de gemeentegrenzen en er, na de ontwikkeling van Panquin, veilige oversteekplaatsen zijn vanuit het centrum naar het Park. Ook vandaag gaat een groot deel van het doorgaand verkeer via de Rijkunstdreef. Een ander voordeel is dat een nog groter deel van het park autovrij kan worden, namelijk het deel tussen de nieuwe toegang tot de Rijkustdreef en de Kapucienenpoort. De Rijkunstdreef wordt heraangelegd zodat men er veilig kan wandelen, fietsen en paardrijden.
  • Toeritdosering Vlaktedreef: we willen sluipverkeer ontraden door deze dreef minstens al tijdens de spits af te sluiten. Bijkomend voordeel is dat fietsende, schoolgaande kinderen extra beschermd worden.
  • We willen spitslichten installeren, dat zijn lichten die alleen tijdens de spits werken en het verkeer druppelsgewijs doorlaten.
 • Eind 2018 zullen er autodeelwagens van Cambio staan in het centrum van Tervuren. Afhankelijk van het succes daarvan, breiden we dit uit naar elke deelgemeente. Dit zou de parkeerdruk moeten verlagen waardoor er ruimte vrijkomt voor zaken zoals fietsboxen, voet- en fietspaden.
 • Budgetten zijn voorzien om aan de tramhalte Oppemstraat en Albertlaan gesloten of open fietsenstallingen aan te leggen.
 • Wij eisen bij nieuwbouw of grondige verbouwing een stedenbouwkundige verordening waarbij naast een autostaanplaats op eigen terrein ook fietsparkeerplaatsen voorzien worden.
 • In het centrum van Tervuren zijn er veel kleine rijwoningen waardoor de bewoners vaak verplicht zijn om met hun fietsen door hun huis te gaan. Het plaatsen van fietstrommels in het historisch centrum van Tervuren zou dit kunnen verhelpen en de bewoners aanzetten om sneller gebruik te maken van hun fiets.
 • We zorgen voor voldoende elektrische laadpalen voor fietsen op het publiek domein.
 • Permanent onderhoud (steentjes, sneeuw- en bladvrij maken) voor voet- en fietspaden is een prioriteit voor ons. Losliggende tegels of putten in de voet- en fietspaden worden snel hersteld.
 • Bepaalde wijken zoals de Kongowijk, Bleuckeveld, en het centrum van Tervuren worden ingericht als woonerf, wat betekent dat er een snelheidsbeperking geld tot 20 km/u.
 • Wij willen ook zorgen voor een veilige verbinding tussen de Kastanjedreef en de Koninklijke Moestuin, bovenaan de speeltuin. Tegelijk een opportuniteit om de verbinding achteraan de speeltuin te verbeteren en te officialiseren.
 • We zorgen voor een voetpad naast het fietspad op de Tervurenlaan tussen de Broekstraat en de Brusselsesteenweg, kant dorp.
 • Fietsabonnementen (voor gesloten stallingen) gelden voor alle stallingen (dus ook Moestuin, Oppemstraat en Markt).
 • We willen fietsdelen mogelijk maken aan de terminus van tram 44 of aan het Warandeplein.
 • We zorgen voor een betere bewegwijzering voor fietsers van en naar buur- en deelgemeenten via trage wegen (incl. kleine verbindingsweggetjes). Ook worden ze goed onderhouden zodat ze kunnen gebruikt worden door fietsers en wandelaars.
 • Bij voet- en fietspaden waar geen openbare verlichting is, zorgen we voor ledverlichting die aangaat wanneer een voorbijganger passeert.

Alle bovenstaande maatregelen zijn onmogelijk zonder versterking van de dienst mobiliteit!

Terug naar overzicht