Ik heb het niet breed

Terug naar overzicht

Onze visie

Ieder mens heeft recht op een menswaardig bestaan. Als je een burger bent met een beperkt budget, word je in Tervuren extra geconfronteerd met de duurdere woonmarkt, hoge energiekost, en de hoge prijzen. Daarom willen we, bovenop wat federaal en Vlaams voorzien is, lokaal bijkomende steun verlenen, ook als je inkomen het bestaansminimum overtreft!

Concrete maatregelen

 • In Tervuren hebben we een sterk uitgebouwd systeem van aanvullende steun bovenop het leefloon of andere vervangingsinkomens. Hierbij houden we rekening met de hoge kostprijs in onze gemeente, wat het leven in Tervuren voor mensen met een beperkt inkomen heel moeilijk maakt. We onderzoeken of we bepaalde maatregelen niet kunnen uitbreiden naar mensen met een inkomen dat net boven de grens van het leefloon ligt, maar nog steeds onder de Europese armoedegrens.
 • Niet iedereen kan geholpen worden met activering in het normaal economisch circuit. Hulp moet er zijn op maat, ook voor mensen die omwille van hun maatschappelijke kwetsbaarheid, medische of psychologische problematiek niet in staat zijn om aan het actieve beroepsleven deel te nemen.
 • We zetten de inspanningen verder om het aanbod van sociale woningen en woningen via het sociaal verhuurkantoor Webra te verhogen.
 • We zetten verder in op de strijd tegen energiearmoede via gratis energiescans, en steun voor energiebesparende investeringen via een rollend fonds (zoals in Turnhout).
 • We zullen het conformiteitsattest opleggen aan verhuurders van oudere woningen. Dit attest duidt aan hoe veilig en gezond de woning is. Op die manier willen we de kwaliteit van de huurwoningen verbeteren.
 • We blijven verder inzetten op de strijd tegen kinderarmoede. Daarom versterken we de werking van het Huis van het Kind door samenwerking met de collega’s van Hoeilaart en Overijse. We bouwen het netwerk rond opvoedingsondersteuning verder uit met partners als kind en gezin, kinderopvang, CAW,…
 • We werken meer samen met de scholen rond armoededetectie en opvoedingsproblemen. Concreet organiseren we een gestructureerd overleg tussen OCMW en de scholen waar een discrete uitwisseling gebeurt, wanneer er een vermoeden van financiële of opvoedkundige problemen zijn en worden afspraken gemaakt over hoe dit aan te pakken.
 • We zetten ten volle in op de uitbouw van een netwerk rond vrijetijdsparticipatie. Dit is erop gericht financiële en andere drempels voor kansengroepen weg te nemen of te verminderen. We richten daartoe een rap-op-stapkantoor , waar op een laagdrempelige manier goedkope uitstappen en vakanties worden aangeboden. We maken werk van het uitrollen van de Uitpas, die voor kansengroepen extra kortingen voorzien in de vrijetijdssector.
 • Via een buurtkar, te beginnen in wijk Groenveld in Moorsel, brengen we een aanbod van gezonde en lekkere voeding tot bij kansengroepen en -wijken en maken we de toegang tot de sociale dienstverlening van het OCMW en andere partners veel makkelijker. We starten dit initiatief in de wijk Groenveld te Moorsel. (De OCMW’s van Berlare, Buggenhout, Laarne en Waasmunster hebben zo’n project lopen).
 • We bouwen de buurtwerking (zie ook hoofdstuk “Ik ben een wereldburger”) verder uit. Hierbij gaat onze bijzondere aandacht uit naar kansengroepen. Concreet denken we bv. aan de Ravensteinwijk aan de Hubertilaan. Vanuit de buurthuizen kan er werk gemaakt worden van buurtgerichte zorg.
 • Wij opteren voor een geïntegreerd lokaal woonbeleid. In samenwerking met de Woonwijzer voeren we een proactief beleid om naast slechte woonkwaliteit ook water- en energiearmoede op te sporen. Dit impliceert een beleid voor rationeel water- en energieverbruik. Uiteraard zijn er dan middelen nodig om het water- en energieverbruik op te volgen.
 • Inwoners die het niet breed hebben kunnen steunen op een 80-20-regeling voor hobby’s. De inwoner betaalt 80%, de gemeente 20%.

Terug naar overzicht