Ik hou van sport

Terug naar overzicht

Onze visie

Sporten is gezond. Met sporten maak je je hoofd leeg, verbrand je calorieën, leef je langer en heb je plezier,... Het is de taak van de gemeente om voldoende sportfaciliteiten te voorzien en te zorgen dat er een voldoende divers aanbod is, zodat elke Tervurenaar zijn gading vindt.

Concrete maatregelen

  • Defensie verkoopt het sportcentrum te Duisburg. Dit is de ideale gelegenheid om voor de Hockeyclub Blue Lions een hockeyveld aan te leggen. De ruimte kan ook gebruikt worden voor andere sporten. Voor Groen+ is een samenwerking met een vzw zoals een sportvereniging een aantrekkelijker alternatief dan een uitbating door een bedrijf.
  • De openingsuren van het zwembad worden uitgebreid.
  • We onderzoeken welke sporten onvoldoende aan bod komen en waar we ervoor plaats kunnen maken zoals atletiek, squash of padel,…
  • De gemeente voorziet niet alleen de velden en zalen maar biedt ook financiële steun aan de sportverenigingen.
  • Subsidies vanuit de gemeente kunnen bepaalde doelgroepen stimuleren, zij het nu als middel tegen vereenzaming, als armoedebestrijding of om anderstaligen te betrekken.
  • We onderzoeken of we een tweedehandscircuit of deelcircuit kunnen opzetten voor sportmateriaal.
  • Meer overleg en transparantie bij het vastleggen van de zalen/infrastructuur voor alle sportverenigingen.
  • Ondersteuning voor het project “Bijt in je Vrije Tijd” om integratie van buitenlandse inwoners te bewerkstelligen.

Terug naar overzicht