Ik shop graag / ik ben ondernemer

Terug naar overzicht

Onze visie

De economie van de toekomst is circulair en lokaal. Een leefbare, aangename en gezellige gemeente is er één waar in de centra zowel handel en diensten te vinden zijn als vrije beroepen en kleinschalige kantoren.

Concrete maatregelen

  • De bereikbaarheid van winkels en handelspanden speelt uiteraard een belangrijke rol. In onze visie wordt het doorgaand verkeer uit de dorpscentra geweerd maar blijft elke winkel met de auto bereikbaar.
  • Te voet of met de fiets naar de winkels, moet gemakkelijker worden. We zetten maximaal in op fietsenstallingen met elektrische laadpunten en voldoende brede en veilige voet- of fietspaden of zelfs fietsstraten. Zo maken we de Markt bijvoorbeeld permanent autovrij en wordt de doorsteek langs The Lodge en Mont Blanc deel van het plein.
  • Niet alleen het aanbod in de winkels zelf is belangrijk maar ook het geheel van soorten handelaars die aanwezig zijn in Tervuren. De gemeente kan bijvoorbeeld door middel van gerichte starterspremies bepaalde handel stimuleren. Uit het detailhandelsplan blijkt dat Tervuren moet inzetten op “nichezaken en kwaliteit (voeding/chocola, design, …). Ook is het belangrijk om in te zetten op meer diversiteit, horeca en hoogwaardige dienstverlening.”
  • Meerwaarde via kwaliteit en hoogstaande dienstverlening, betekent ook dat die kwaliteit zichtbaar moet zijn in de winkelkernen. Dat betekent maximaal inzetten op propere en mooi ingerichte winkelkernen. Zo kunnen de Markt, de Brusselsesteenweg, de Hoornzeelstraat en de Leuvensesteenweg groener worden ingericht.
  • Aanbod concentreren in dorpscentra betekent: geen baanwinkels. Leegstaande handelszaken zijn nefast voor de beleving. Via een progressieve leegstandtaks willen we voorkomen dat handelszaken te lang leeg staan. Door middel van pop-ups, tijdelijke sociale of gemeenschapsdoelen of kunst in vitrines kunnen leegstaande handelszaken toch leven in de brouwerij brengen.
  • We versterken de link tussen het KMMA en het centrum van Tervuren door te pleiten om opnieuw bootjes op de vijver toe te laten. De parking die wordt gerealiseerd op het bufferbekken naast het vroegere bootjeshuis zal ook helpen. In het park zelf kunnen vrij rondzwervende strandstoelen staan (naar het voorbeeld van de stoelen in het park rondom het Louvre in Parijs).
  • Een duurzame en circulaire handel is klaar voor de toekomst. De gemeente ondersteunt lokale handelaars, vrije beroepen en KMO’s bij het energiezuiniger maken van hun gebouwen. Tegen het einde van de legislatuur moeten alle gemeentelijke aankopen circulair zijn. Dat betekent onder andere dat nabijheid een grotere rol zal spelen. De gemeente laat onderzoeken welke kringlopen gesloten kunnen worden bij en tussen handelaren.
  • We onderzoeken op welke manier we de ambachtelijke zone Keiberg zo duurzaam mogelijk kunnen inrichten. Idealiter wordt het een toonbeeld van een gesloten kringloop en klimaatneutraal.

Terug naar overzicht