Ik vind democratie belangrijk

terug naar overzicht

Onze visie

De tijd dat politici één keer per zes jaar een stem dienden te verdienen om vervolgens alleen alle beslissingen te nemen is voorbij! Onze toekomstvisie is er één van permanente dialoog tussen politici, ambtenaren en burgers. Daarom moeten we zowel op vlak van participatie, democratie als verlenen van informatie winst boeken. Uiteindelijk moet elke burger het gevoel krijgen dat er naar hem/haar geluisterd wordt.

Concrete maatregelen

Participatie kent vandaag al vele vormen: telefoontjes, e-mails en persoonlijke contacten met de gemeente of lokale mandatarissen, vragen, meldingen of klachten via de website, het vragenhalfuurtje dat voorafgaat aan de gemeenteraad, enz. Er zijn echter nog vele nieuwe participatievormen te bedenken:

  • Wijkbudgetten: voor elk idee dat door 4 burgers (van een verschillend adres) wordt ingediend en vervolgens door 20 burgers wordt gesteund, wordt maximaal 10.000 euro voorzien zodat het kan worden gerealiseerd.
  • Burgerbegroting: elke deelgemeente krijgt bv. 10.000 euro ter beschikking. De inwoners van deze deelgemeente kunnen dit bedrag spenderen volgens hun wensen. Wie dat jaar beslist voor zijn/haar deelgemeente kan, indien nodig, worden beslist door middel van loting.
  • Burgerpanels: 27 burgers (zonder politieke band) worden via loting gekozen om over een bepaald thema hun oplossingen te formuleren.
  • Vooraleer een project wordt uitgewerkt, worden de betrokkenen gehoord. Bijvoorbeeld, wanneer een speeltuin wordt uitgetekend, vragen we aan de kinderen die er gebruik van (zullen) maken hoe zij de speeltuin zouden ontwerpen.
  • Recht op uitdaging: indien burgers vinden dat een bepaalde deeltaak door de lokale overheid onvoldoende wordt uitgevoerd, hebben ze het recht om die taak over te nemen. Met hetzelfde budget kunnen ze dan zelf deze deeltaak uitvoeren.

 

Er zijn een aantal noodzakelijke voorwaarden om participatie mogelijk te maken:

  • Een schepen bevoegd voor participatie. Dat kan bv. de schepen van communicatie zijn.
  • Voldoende tijd en personeelsinzet te voorzien voor inspraak bij de start van een project want goede participatie vraagt tijd en inzet.
  • Duidelijke en correcte informatie; een noodzakelijke voorwaarde voor iedereen die zich een mening wilt vormen, politicus of burger. De ambtelijke taal die bv. gebruikt wordt voor de gemeenteraad kan veel duidelijker. Op welke manier de gemeente de belastingen en andere inkomsten uitgeeft moet op een veel duidelijkere manier worden gerapporteerd aan het publiek. Ook statuten, huishoudelijke reglementen en verslagen van gemeente- en adviesraden zijn makkelijk raadpleegbaar via de website.

 

Politici, uit meerderheid en oppositie, blijven natuurlijk bestaan. Net zoals het bestuur vaker moet luisteren naar de burgers (zie hierboven) moet ze dat ook doen naar de oppositie. De wisselwerking tussen meerderheid en oppositie kan constructiever. Ook de rol van leden van de meerderheid, niet in het schepencollege, kan beter worden ingevuld. Ook dit vraagt tijd en constructiviteit van alle gemeenteraadsleden. De voorzitter van de gemeenteraad mag alvast geen burgemeester of schepen zijn.

 

We wijzigen de huidige belastingsvoeten niet. Bij de budgetopmaak willen we starten van nul naar het voorbeeld van Harelbeke. Op die manier krijg je meer transparantie, vergelijkbaarheid en scherpere keuzes.

terug naar overzicht