Ik vind klimaat belangrijk

terug naar overzicht

Onze visie

In 2014 ondertekende de gemeente het burgemeestersconvenant. Tervuren engageerde zich om te zorgen voor 20% minder CO²-uitstoot, 20% minder energieverbruik en 20% meer hernieuwbare energie tegen 2020. 2020 valt aan het begin van de volgende legislatuur (2019-2024). Dat betekent dus dat er in de loop van de volgende legislatuur een nieuw engagement moet genomen worden. Groen+ pleit ervoor om tegen 2030 40% en tegen 2050 volledig klimaatneutraal te zijn.

 

Concrete maatregelen

Een nieuw klimaatactieplan voor de periode 2021-2030 met minstens volgende elementen:

 • Transparant rapporteren van het klimaatactieplan naar burgers: doelstellingen, maatregelen, vooruitgang,… zoals http://cities.futureproofed.be/home
 • 100% desinvesteren uit fossiele brandstoffen.
 • Isoleren en energiezuinig maken van bestaande gebouwen en woningen via ESCO’s. De eisen voor nieuwe gebouwen en woningen worden nog hoger gelegd. Nieuwe verkavelingen (voor zover die er moeten komen) worden volledig duurzaam ingericht.
 • Uitwerken van een warmteplan zodat op termijn alle woningen verwarmd kunnen worden zonder mazout of aardgas.
 • We stimuleren het plaatsen van zonnepanelen op particuliere en gemeentelijke gebouwen. Het energiebeleid in Tervuren stellen we open voor coöperatieven.
 • We onderzoeken de noodzaak aan premies voor hernieuwbare
 • Inzetten op duurzame mobiliteit (Lees hierover meer in het hoofdstuk “Ik wandel en fiets graag” en “Ik ben tram- en busgebruiker”). De gemeentelijke wagens worden ter beschikking gesteld van autodelen (buiten de uren).
 • Isoleren en energiezuinig maken van handel, diensten en industrie.
 • Het verduurzamen van de landbouw in Tervuren via initiatieven zoals Boeren&Buren, De Landgenoten, een plukboerderij, volkstuintjes, Donderdag Veggiedag,...
 • Het verduurzamen van de lokale economie in Tervuren door het stimuleren van circulaire economie bij handelaars. Tegen het einde van de legislatuur moeten alle gemeentelijke aankopen circulair zijn.
 • Bijkomende bomen en planten zijn niet alleen nuttig voor de natuur (zie hoofdstuk “Ik ben natuurliefhebber”), maar zorgen ook voor opname van CO2. Per hectare kan jaarlijks ongeveer 5 ton CO2 opgenomen worden. Verder is er ook nog een gunstig effect op de afwatering zodat bij hevige regen de kans op overstromingen vermindert. De mogelijkheden voor meer aanplanting zullen op een duurzame manier benut worden.
 • We blijven pleiten voor een billijke spreiding van het vliegverkeer vanuit de luchthaven in Zaventem. Het aantal nachtvluchten is beperkt maar wordt geconcentreerd in de vroege ochtend. We blijven ervoor pleiten om de nacht uit te breiden van 22u tot 7u. Bijkomend pleiten we voor een plafond qua CO2-uitstoot voor de luchthaven (en al haar aanverwante activiteiten).
 • We beperken onnodige consumptie en afval door de verdere ondersteuning van Repair Cafés en het opzetten van deelinitiatieven zoals deelfietsen, uitleencentra voor gereedschap en kinderfietsen,… (Zie ook het hoofdstuk “Ik ben natuurliefhebber”)

terug naar overzicht