Ik wil dat er in Tervuren verantwoord wordt gebouwd

terug naar overzicht

Onze visie

Wereldwijd blijft de bevolking toenemen. Ook in Vlaanderen en Tervuren is dat het geval. De bevolkingsgroei in combinatie met de steeds kleiner wordende gezinnen, maakt dat er een blijvende vraag is naar bijkomende woningen. Maar we kunnen niet blijven open ruimte aansnijden. Daarom moeten we inbreiden. Dat betekent enkel nog bouwen waar al gebouwd is en liefst in de buurt van voorzieningen zoals openbaar vervoer, winkels, … Tegelijk moeten we erover waken dat Tervuren geen stad wordt maar het gezellig dorp blijft dat het vandaag is.

Maatregelen

 • We werken proactief mee aan de visie Regionet. Deze studie onderzoekt de mogelijkheid om een trambus te laten rijden tussen Leuven en Etterbeek over Tervuren. Deze hoogwaardige vervoersas zou dan knooppunten vormen voor het andere openbaar vervoer in de regio. De knooppunten op hun beurt kunnen dan dienen voor de ontwikkeling van projecten rond wonen, werken en voorzieningen. Op lange termijn zou dit kunnen betekenen dat er verdere ontwikkelingen mogelijk zijn langs de N3 maar niet verderop.
 • We verhuizen het recyclagepark naar de ambachtelijke zone Keiberg. Het recyclagepark zal daar voorzien worden van verzonken containers en een ergonomische inrichting (vermoedelijke datum van aanleg: 2020). De dienst Werken-in-eigen-beheer (WEB) zal eveneens naar de Keiberg verhuizen. De huidige site van WEB zal omgevormd worden tot een woonproject.
 • We volgen de heropbouw van de site Panquin op met aandacht voor een groene doorsteek naar de vallei van de Voer.
 • Wat de herinrichting van het vroegere GITO betreft, werd een ontwikkelaar aangesteld. Deze beslissing werd genomen na uitgebreid overleg met de buurtbewoners en mits ondersteuning van o.a. de Vlaamse Gemeenschap en Bouwmeester. Bij de herinrichting is de ontwikkelaar verplicht een gedeelte te voorzien voor gemeenschapsvoorzieningen. Hierbij denken wij bv. aan een kinderdagverblijf.
 • De stedenbouwkundige verordening over wonen in het centrum met behoud van waardevol onroerend erfgoed geldt momenteel als richtlijn voor de dienst Omgeving en Wonen. Deze verordening bakent de zones af waar meergezinswoningen al dan niet zijn toegelaten en hoeveel bouwlagen mogen komen in een specifieke straat. Momenteel is dit beperkt tot Tervuren centrum maar de oefening moet uitgebreid worden voor heel Tervuren. Voor ons kunnen appartementsgebouwen enkel in de centra van de dorpen, in de buurt van alle voorzieningen. Ook het aantal bouwlagen moet beperkt blijven, ook in de centra van onze gemeente. Tervuren mag geen stad worden.
 • Er zijn vier woonuitbreidingsgebieden in Tervuren. Twee in Vossem, welke binnen de visie van Regionet, logisch lijken om aan te snijden, moest de nood zich voordoen. Het woonuitbreidingsgebied Schonenboom is minder ideaal gelegen. Groen+ wenst deze open ruimte niet aan te snijden. Zeker niet als de ontwikkeling van dit gebied bijkomend verkeer richting Tervuren zal sturen in de spits. Uiteraard moeten daarbij compensaties voorzien worden voor eventuele verliezen. Dat kan bijvoorbeeld door middel van het ruilen van bouwrechten (waaraan Vlaanderen werkt). Als het WUG toch aangesneden wordt, pleiten we voor gedeeltelijke invulling om zoveel mogelijk groene ruimte te bewaren. Voor Schonenboom betekent dat op zijn minst een doorsteek voor zachte weggebruikers van Pachthof Stroykens naar het voetbalveld aan de Schonenboomstraat. Het woonuitbreidingsgebied Maesdelle wordt zeker niet op korte termijn aangesneden. Als het WUG aangesneden wordt, is dat alleen omwille van de nood aan bijkomende sociale woningen en onder strikte voorwaarden. Dat betekent op zijn minst dat het bestaande bos gevrijwaard blijft. En dat er een ontsluiting komt voor het verkeer rechtstreeks op de Tervurenlaan. In afwachting pleiten we voor het openstellen van het gebied met enkele trage wegen en waarom niet, het onderzoeken van volkstuintjes.
 • De Projectontwikkelaar DMI, die de Zevenster en De Warandepoort heeft gebouwd, heeft in datzelfde contract (een contract uit de legislatuur 2006-2012 zonder Groen+ in de meerderheid) een recht verkregen om een derde lob aan het gemeentehuis te bouwen waar vandaag het evenementenplein is. Groen+ wil deze overeenkomst ongedaan maken en desnoods afkopen. Het groene evenementenplein tegenover de Foyer moet blijven!
 • Wij willen een reglement uitwerken dat cohousing en andere alternatieve woonvormen ondersteunt. Wij denken hierbij bv. aan een project aan de Oppemstraat op de huidige site van de dienst WEB, wanneer ze verhuizen naar de ambachtelijke zone Keiberg.
 • De eisen voor nieuwe woonprojecten en verkavelingen zullen aangepast worden. Als bijkomende voorwaarden denkt men aan de mogelijkheid om cohousing toe te laten, kleiner wonen, de 8 pijlers van een duurzame wijk ..
 • Het principe van garage SWAP moeten we verder uitwerken en bespreken bij nieuwe bouwprojecten, zoals bestaande projectgebieden in het centrum van Tervuren. We willen zeker autodeelprojecten opnemen in de omgevingsvergunning.
 • De publieke ruimte wordt zo ingericht dat ze optimaal kan gebruikt worden door jong en oud, mobiel en mindermobiel. Voldoende rustbanken en groen maken de publieke ruimte aangenamer.

terug naar overzicht