Infoavond parkeren

11 Oktober 2017

Kom donderdag 30 november met ons van gedachten wisselen over het parkeerbeleid in onze gemeente. Die avond evalueren we, onder leiding van Groen+ schepen Mark Van Roy, het parkeergebeuren in Tervuren. Het college heeft een visie uitgewerkt, die leidde tot de inrichting van randparkings waar mogelijk, de invoering van bewonerskaarten voor het zogeheten oude centrum en tarieven voor betalend parkeren in de winkelstraten. Daarnaast komen er op diverse plaatsen open en gesloten fietsenstallingen. Een parkeerreglement is in opmaak en wil een antwoord bieden op welke verplichting leggen we op aan nieuwe bouwprojecten inzake het voorzien van fietsinfrastructuur en autoparkeerplaatsen. We horen graag jouw mening: waar kunnen we bijsturen, welke initiatieven ontbreken, kortom jouw ideeën zijn welkom op deze infoavond over het parkeerbeleid in Tervuren. We starten om 20.00 u in de Zevenster, zaal De Wilg.