Interview met Elmo Peeters

03 Mei 2024

Interview met Elmo Peeters

Elmo Peeters is kandidaat nummer 3 op de verkiezingslijst van Groen+Vooruit Tervuren. Tijd voor een interview! Over visie die de dorpspolitiek overstijgt, over jongeren, over afvalverwerking en nog veel meer. Want Elmo is op veel verschillende vlakken geëngageerd!   

“Jongeren zijn te weinig vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Terwijl lokale politiek wel invloed heeft op de thema’s die zij belangrijk vinden.”

Dag Elmo, wie ben jij?

Elmo: “Ik ben 30 jaar, ik werk als beleidsmedewerker bij de Vlaamse Jeugdraad. Bij de verkiezingen van 2018 werd ik verkozen als gemeenteraadslid voor Groen+. In mijn vrije tijd ga ik lopen, fietsen, speel ik badminton en kan ik genieten van een goed boek.”

Wat is jouw band met Tervuren?

“Ik woon er al heel mijn leven, en liep hier ook school (GBS Vossem en KAT). Het is fijn leven in Tervuren, en ik ben ook graag bezig met het gemeenschapsleven. In 2017 richtten we met een groep enthousiaste jongeren een jeugdhuis op: JH Tram44, waar ik enkele jaren voorzitter en later penningmeester ben geweest. Ik ben ook medeorganisator van de jaarlijkse 11.11.11. jogging in Vossem.”

Je bent niet nieuw in de politiek. Hoe is dat begonnen?

“Ik was altijd al geïnteresseerd in politiek. Maar mijn eerste aanraking met lokale politiek was in 2012, toen we met een groep geëngageerde jongeren een verkiezingsdebat in elkaar staken, naar aanleiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen. Een paar maanden later vroeg Bram Peters of ik geen jongerenvoorzitter van Groen+ Tervuren wou worden. Ik was eerst afwachtend, maar ging toch eens naar een bestuursvergadering. Daar was ik meteen overtuigd: het was boeiend om mee na te denken over waar we als gemeente naartoe willen. En ik stelde met plezier vast hoeveel expertise en ervaring er binnen Groen+ aanwezig is. Ik was aangenaam verrast door het professionalisme van onze bestuurders en mandatarissen. Bij Groen+ gaat het altijd over de inhoud. Hier wordt aan politiek gedaan met een duidelijke langetermijnvisie in het achterhoofd. Dat overtuigde me om actief mee te werken.”

En wat zijn je ambities?

“In 2018 kreeg ik de kans om op plaats 5 te staan bij de verkiezingen en werd ik verkozen als gemeenteraadslid. Het was fijn om mee campagne te voeren en ik mocht toen zelf deelnemen aan het verkiezingsdebat, in een overvol cultureel centrum. Bij een eerste deelname aan verkiezingen is het heel moeilijk om in te schatten hoe je mogelijks zal scoren. Het was een heel positieve ervaring.

Ik ben heel dankbaar dat onze leden me het vertrouwen geven om in oktober vanop plaats 3 deel te nemen aan de verkiezingen. En opnieuw is het moeilijk in te schatten wat het resultaat zal zijn, we staan 6 jaar verder, maar ook de opkomstplicht verdwijnt voor de lokale verkiezingen. Ik hoop op een sterk resultaat want enkel met een sterke progressieve partij zal er een sociaal en groen beleid gevoerd worden in Tervuren.”

“Bij Groen+ gaat het altijd over de inhoud. Hier wordt aan politiek gedaan met een duidelijke langetermijnvisie in het achterhoofd.”

Wat vind jij de sterkste troeven van Groen+ Tervuren?

“Onze partij overstijgt de dorpspolitiek, en is inhoudelijk heel sterk. Groen+ waait niet met de wind mee, maar werkt stelselmatig vanuit een duidelijke visie. Het is de enige partij die er echt is voor alle Tervurenaars en de diversiteit van onze gemeente omarmt. En dat dit alles binnen een fijne, constructieve en collegiale sfeer gebeurt, is een extra troef.”

Op welke realisatie ben je zelf het meest trots?

“Dat er meer dan ooit met een visie bestuurd wordt. Daar waar er vroeger dossier per dossier een mening gevormd werd, hebben we met Groen+ voor een kader gezorgd, zodat we kunnen besturen vanuit visies, die het beleid in de toekomst vormgeven: denk aan het nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan, het hemelwaterplan en het mobiliteitsplan.”

Je werkt bij de Vlaamse Jeugdraad, en je was jarenlang actief in de jeugdwerking in Tervuren. Waar hebben jongeren nu het meest nood aan?

“Dat vragen we best rechtstreeks aan hen! En dat moeten we actiever doen, want in de gemeenteraad zijn jongeren te weinig vertegenwoordigd. Groen+ Tervuren neemt participatie heel ernstig, en we vinden het jammer dat jongeren onvoldoende worden betrokken bij het beleid. Ze hebben vaak geen uitgesproken politieke voorkeur, of ze hebben geen boodschap aan het politieke spel. Maar dat wil niet zeggen dat ze geen mening hebben, zeker als het gaat over lokale politiek. In welke straten hebben ze fietspaden nodig, zijn er genoeg plekken om te sporten of om rond te hangen, hoe worden jeugdverenigingen ondersteund, en hoe zorgen we dat jongeren in Tervuren kunnen blijven wonen? Allemaal zaken die dicht bij hen staan en waar de lokale politiek een invloed op heeft.”

“Mijn eerste aanraking met lokale politiek was in 2012, toen we met een groep geëngageerde jongeren een verkiezingsdebat in elkaar staken.”

Welke thema’s vinden zij nog belangrijk?

“Sinds de coronaperiode is mentaal welzijn één van de thema's die enorm leven bij jongeren. Ook de klimaatcrisis is nooit weggeweest. De grote klimaatprotesten werden getrokken door jongeren: ze gaven een duidelijk signaal voor een ambitieuzer klimaatbeleid. De jongeren die op straat kwamen zullen nu voor het eerst mogen stemmen. Ik hoop dat ze hiervan gebruik maken om het klimaat terug hoog op de politieke agenda te krijgen. En dat zou moeten lukken, want de eerste stemmers maken maar liefst 10% uit van het kiespubliek.”

Je bent ook ondervoorzitter van Interrand. Wat zijn daar de uitdagingen?

“Interrand staat in voor de afvalophaling in Hoeilaart, Overijse en Tervuren, en we moeten zorgen voor een goede dienstverlening aan iedereen. Maar tegelijk streven we naar een daling van de hoeveelheid restafval, en een zo goed mogelijke verwerking van het opgehaalde afval. Om deze reden werd er beslist om over te stappen naar Diftar, een gedifferentieerd tarief. Kort samengevat zal afval worden afgehaald en betaald op basis van gewicht. Studies en de ervaring van andere afvalintercommunales tonen aan dat dit tot een significante daling van het restafval leidt.”

En die afval moet dan nog correct verwerkt worden…

“Ook daarvoor heeft Interrand stappen gezet. Ik had de afgelopen jaren de kans om de sorteerinstallatie voor PMD afval, de verbrandingsoven voor restafval en de vergistingsinstallatie voor GFT te bezoeken. Het is fijn om vast te stellen dat afval maximaal hergebruikt wordt. Zo levert de vergistingsinstallatie elektriciteit, warmte en compost op. Dat is meteen een belangrijke boodschap om mee af te sluiten: ecologie en lokale politiek zijn geen ver-van-je-bed show, maar hebben een concrete invloed op het dagelijks leven van iedereen. Ik wil me blijven inzetten om die invloed zo positief mogelijk te maken voor iedereen in Tervuren!”

Copyright foto’s: Louka Van Roy en Dafydd ab Iago.