Interview met Mark Van Roy

30 Mei 2024

Interview met Mark Van Roy

In onze reeks interviews van alle kandidaten op de lijst van Groen+Vooruit is het vandaag de beurt aan Mark Van Roy, lijstduwer. Mark is een echte ancien, al sinds 2000 actief in de Tervurense politiek, maar nog bijlange niet moe! Hoe zag hij Tervuren in bijna een kwarteeuw veranderen?

Al een natuurwandeling meegemaakt met deze bevlogen groene jongen?Al een natuurwandeling meegemaakt met deze bevlogen groene jongen?

Dag Mark, voor wie jou nog niet zou kennen: wie ben jij?

Mark Van Roy: “Ik begon bijna 25 jaar geleden met politiek bij de toenmalige sp.a en daarna bij Agalev. Vooral de laatste groep bekoorde me en in 2000 stond ik mee op hun lijst als lijsttrekker, en werd ook meteen verkozen. Ik werd schepen van o.a. milieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. In 2006 konden we als groene partij niet aan het beleid deelnemen, en was ik zes jaar fractieleider in de oppositie. In 2012 vormden we een nieuwe meerderheid met N-VA en CD&V en werd ik opnieuw schepen, van o.a. ruimtelijke ordening, erfgoed en mobiliteit. Vandaag ben ik fractievoorzitter van Groen+ Tervuren in de gemeenteraad, zetel ik in de Politieraad en ben ik voorzitter van de Woonmaatschappij Woontrots (vroeger Elk Zijn Huis). Professioneel ben ik nog actief als advocaat, maar daar ben ik stilaan mijn activiteiten aan het afbouwen.”

“Enkel een positief verhaal kan mensen verbinden”

Wat is jouw band met Tervuren?

Mark: “Ik ben eigenlijk een Brusselse Vlaming. Tot mijn 24 woonde ik in Sint-Lambrechts-Woluwe. Ik was actief in het jeugdhuis, liep er school en had er mijn vrienden. Mijn huidige echtgenote en al jaren mijn partner in crime, Kaat, is afkomstig uit Tervuren. In 1986 beslisten we in deze mooie groene gemeente een woning te kopen.”

Wat zijn volgens jou de troeven van Groen+Vooruit?

“Ik denk dat wij de enige partij zijn die zich duidelijk manifesteert in het linker politieke spectrum. Ik ben altijd een voorstander geweest van samenwerking, zelfs over partijgrenzen heen en bij voorkeur met die politiekers die duidelijk kiezen voor het sociale, ecologische en inclusieve verhaal. Een groep ook die niet kiest voor een taalverhaal (wat N-VA en Tervuren Unie wel doen), maar zich duidelijk open wil stellen voor alle talen en gezindheden die Tervuren rijk is, weliswaar met respect voor de bestaande taalwetgeving. Ik ben ervan overtuigd dat enkel een positief verhaal mensen kan verbinden. En ik ben blijkbaar niet de enige. Wat ik ontegensprekelijk merk, is dat de groep groeit! In het begin konden we een dikke 16% van de Tervurenaars bekoren en 6 jaar geleden overtuigden we al meer dan 22% van de Tervurenaars om op ons te stemmen.”

Vind je dat Tervuren veranderd is in die tijd?

“Zeker. Het karakter als dorp valt stilaan weg. Veel mensen wijten dit aan het feit dat er appartementen zijn bijgekomen, maar persoonlijk denk ik dat dit een natuurlijke evolutie is. Mensen die in de buitenwijken wonen en een dagje ouder worden, willen graag naar het centrum, waar ze alles bij de hand hebben. Dat betekent automatisch dat je meer appartementen moet voorzien, ook voor de oudere bevolking. Daarnaast is er uiteraard het toegenomen autoverbruik en alle problemen die zich stellen inzake mobiliteit. Het is niet evident om alle weggebruikers tevreden te stellen, maar je moet proberen een beleid te voeren dat rekening houdt met de zwaksten, en dat zijn nog steeds de fietsende schoolkinderen.”

Op welke politieke realisatie ben je het meest trots?

“Ik hecht belang aan langetermijnvisie, bij voorkeur ondersteund door een zo groot mogelijk deel van de bevolking en op basis van onderzoek. De dossiers die mij bijblijven zijn het ruimtelijk structuurplan, wat ik grotendeels heb uitgewerkt. Daarnaast was er een dossier dat al jaren aansleepte, namelijk het waterzuiveringsstation. Het is zeker onze verdienste dat het werd gebouwd, nadat we massaal investeerden om mensen te informeren over de voordelen van het station. Wat me zeker ook zal bijblijven is een dossier van de Vlaamse overheid: de (her)aanleg van het fietspad op de Tervurenlaan, gekoppeld aan de vernieuwing van het stukje steenweg tussen Tervuren centrum (Jazzfontein) en Leefdaal. Waarvan ik toch een gedeelte kon realiseren (stukje tot aan de Gordaallaan). En ik denk ook met plezier en trots terug aan de ontwikkeling van een wandelpad langs de Voer, van sporthal Diependal tot aan kazerne Panquin. Door de verkoop van die laatste hebben we nu de mogelijkheid om een pad door te trekken van aan de bron in het Kapucijnenbos tot in Leuven, waar de Voer uitmondt in de Dijle.”

Een blije en trotse Mark op het nieuwe fietspad van de Tervurenlaan.Een blije en trotse Mark op het nieuwe fietspad van de Tervurenlaan.

Natuur en groen zijn echt jouw ding. Wat moet er op dat vlak nog gebeuren?

“Ik ben een groene jongen met focus op de natuur, de biodiversiteit en het ecologische. De hele klimaatverandering baart mij zorgen, vooral ook omdat ik denk dat we ons onvoldoende bewust zijn van de noodzaak van groene ruimtes (voor ontspanning en vrije tijd, maar ook als dagelijkse leefomgeving) en biodiversiteit. Wat er volgens mij nog meer en beter kan in onze gemeente is het creëren van groene verbindingen, naast natuurlijke speelruimtes voor jong en oud. Waar ik ook wil aan meewerken, is interesse opwekken van jonge mensen voor natuur.”

Hoe ‘groen’ leef je zelf?

“Ik probeer in mijn onmiddellijke omgeving groene ruimtes maximaal te bewaren, bijvoorbeeld in de tuin. Maar ook door te kiezen voor biologische voeding, al realiseer ik mij dat dit niet aan iedereen is besteed, al was het maar omwille van de kost. We minderen ons vleesverbruik, en korte verplaatsingen doe ik regelmatig met de fiets. Verder rijden we elektrisch, om uitstoot van fossiele brandstoffen terug te brengen. Onze aanwezigheid op aarde is relatief kortstondig; we zouden meer moeten handelen als huurders, met respect voor onze leefomgeving.”

Jij bent ook voorzitter van Woontrots. Wat zijn de noden qua sociale huisvesting?

“Er is vooreerst de wetenschap dat er nog gigantisch veel sociale woningen nodig zijn, willen we de noden qua huisvesting van heel wat minder begoede burgers lenigen. Er is ook een belangrijke inhaaloperatie nodig om te maken dat woningen beantwoorden aan energienoden anno 2024. Als je met een beperkt budget zit, maar je moet het grootste deel van je inkomen besteden aan nutsvoorzieningen (gas, brandstof en/of elektriciteit), dan begrijp ik dat heel wat mensen moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Wij kunnen als Woonmaatschappij helpen door de focus te leggen op het verbeteren van energiearmoede.”

“Na 25 jaar politiek heb ik tonnen ervaring, en die wil ik ten dienste stellen van de groep.”

Politiek vraagt veel tijd en energie. Wat drijft jou? Wat zou je nog willen verwezenlijken?

“Ik denk dat mijn engagement voor een groot stuk te verklaren is door de (christelijke) achtergrond die ik meegekregen heb van thuis uit. Zelf ben ik absoluut niet godsdienstig, en hebben we onze kinderen ook niet christelijk opgevoed, maar met nadruk op het belang van gemeenschapszin. Ondertussen ben ik niet alleen partner en vader, maar hebben we ook vijf kleinkinderen. Wat mij blijvend drijft is aandacht vragen voor de toekomst van kinderen, en voor een groene en veilige leefomgeving.”

Een lijst “duwen”, wat houdt dat eigenlijk in?

“Het betekent dat ik anderen kansen wil geven. Ik sta op de onderste plaats om mensen die nog in mij geloven, duidelijk te maken dat ik mij nog steeds wil engageren, weliswaar met de wetenschap dat jonge en meer gedreven kandidaten, kansen moeten krijgen. Maar ik sluit niet uit dat ik mij na 2025 en voor zover de kiezer in mij gelooft, nog wil inzetten voor een beter en groener Tervuren. Ik merk dat ik na 25 jaar politiek tonnen ervaring heb, die ik ten dienste wil stellen van de groep en de samenleving.”