Jef Caron overleden

Jef Caron, één van de pioniers van (toenmalig) Agalev Tervuren, is op 65-jarige leeftijd overleden. Geboren en getogen in Vossem, zette Jef zijn schouders begin jaren 90 onder de groene Tervuurse politiek. Hij zetelde in de legislatuur 1995-2000 als enige vertegenwoordiger voor Agalev Tervuren in de gemeenteraad. In de legislatuur 2000-2006 vertegenwoordigde Jef de groene kleur in het OCMW.Jef heeft zich jarenlang op vele manieren ingezet voor het groene gedachtengoed in onze gemeente. Hij was ook actief in de parochie en het sociale leven van Vossem. In 2006 verhuisdeJef naar Ronse. Met dankbaarheid denken we terug aan de uren die we met Jef hebben vergaderd en samengewerkt. Zij die hem gekend hebben, weten dat hij het hart op de juiste plaats had en steeds bereid was om te helpen.Onze innige deelneming gaat uit naar zijn familie en nabije vrienden. We wensen hen veel sterkte toe. Jef Caron laat 4 meerderjarige kinderen, kleinkinderen en zijn vader na.De afscheidsplechtigheid vindt a.s. vrijdag om 10.00 u plaats in de Sint-Pauluskerk van Vossem.