Klimaatactieplan

In juni 2014 tekende de gemeente Tervuren het Burgemeestersconvenant. Het Burgemeesterconvenant is een Europees initiatief waarbij gemeenten en steden in heel Europa zich kunnen engageren om de CO2-uitstoot sterker te verminderen dan -20% tegen 2020. Met de ondertekening van het convenant verbond de gemeente zich ertoe om een nulmeting op te maken van de CO2-uitstoot van Tervuren en om Klimaatactieplan op te stellen tegen juni 2015. Toekomstig schepen van Milieu Bram Peters: "Als gemeente moeten we niet alleen het goede voorbeeld geven, maar ook concrete maatregelen aanbieden voor bedrijven en particulieren. Ik hoop dat we in juni 2015 een ambitieus klimaatactieplan opstellen."

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.