Klimaatactieplan

In juni 2014 tekende de gemeente Tervuren het Burgemeestersconvenant. Het Burgemeesterconvenant is een Europees initiatief waarbij gemeenten en steden in heel Europa zich kunnen engageren om de CO2-uitstoot sterker te verminderen dan -20% tegen 2020. Met de ondertekening van het convenant verbond de gemeente zich ertoe om een nulmeting op te maken van de CO2-uitstoot van Tervuren en om Klimaatactieplan op te stellen tegen juni 2015. Toekomstig schepen van Milieu Bram Peters: "Als gemeente moeten we niet alleen het goede voorbeeld geven, maar ook concrete maatregelen aanbieden voor bedrijven en particulieren. Ik hoop dat we in juni 2015 een ambitieus klimaatactieplan opstellen."