Mark Van Roy is kandidaat

Mark Van Roy is kandidaat

Op 25 mei trekken we naar de stembus voor de regionale, federale én Europese verkiezingen. Schepen Mark Van Roy staat op de vierde plaats van de Kamerlijst. Achter zijn kandidatuur gaat een duidelijke missie schuil. "België is een klein land, met verschillende taalgemeenschappen en een complexe staatsstructuur. In deze context moet een politieke partij streven naar samenhorigheid, niet naar tegenstrijdigheden", aldus Mark Van Roy.   "Ik ben een Brusselse ket, die bijna 35 jaar in Tervuren woont. In 2000 stapte ik in de gemeentepolitiek. Mijn ervaring als jurist en professioneel advocaat zorgt ervoor dat ik ingewikkelde dossiers vanuit verschillende perspectieven verdedig.

Tijdens de legislatuur 2000 - 2006 zetelde ik zoals vandaag als schepen. De groene fractie in Tervuren legde een mooi parcours af, wat ons bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 bijna 20 % van de kiezers opleverde.

In de huidige gemeenteraad zetelen twee groene schepenen, verantwoordelijk voor sociale zaken, welzijn en gezondheid, seniorenbeleid ruimtelijke ordening, erfgoed, woonbeleid en mobiliteit. Vanaf 2016 zal een derde groene schepen bevoegd worden voor milieu en duurzame ontwikkeling, ontwikkelingssamenwerking, gelijke kansenbeleid en toegankelijkheid en landbouw. Sinds 2013 waait er duidelijk een frisse wind door onze groene gemeente. We communiceren dagelijks met de burger, ook rond moeilijke thema's als mobiliteit."

De inwoners van Tervuren krijgen het woord. Woonprojecten houden meer dan ooit rekening met jonge gezinnen en voorzien voldoende groene speelgelegenheden voor kinderen. Mark Van Roy: "Ook ons milieubeleid heeft oog voor duurzaamheid, in alle sectoren van het gemeentelijk beleid en de samenleving."

Het is deze vorm van politiek waarvoor Groen staat, die Mark in de nationale politiek vertaald wil zien. "Hiervoor wil ik mij inzetten: ambitieus en vooruitstrevend, met oog voor de mens en zijn leefwereld."