Nood aan tweede ambachtelijke zone in Vossem?

Het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is aan de gemeenteraad voorgelegd. Het structuurplan legt voor de volgende jaren de krachtlijnen vast van het gemeentelijk ruimtelijk beleid. De gemeente doet voorstellen voor de ordening van haar grondgebied en bepaalt waar in de toekomst ruimte voorzien is voor wonen, handel, landbouw, recreatie en natuur. Zo stelt het gemeentebestuur voor om ruimte te voorzien voor de inplanting van een nieuwe zone voor zogeheten lokale gemengde bedrijvigheid te Vossem in de open ruimte gelegen aan de Leuvensesteenweg en de Stationsstraat.

Nadat er jaren discussie is gevoerd of de ambachtelijke zone Keiberg hogerop aan de Leuvensesteenweg en eveneens te Vossem diende ontwikkeld te worden, wil men nu een bijkomend gebied voor soortgelijke activiteiten voorzien.

"Groen+ heeft geen enkel probleem om een aparte ruimte te voorzien op het Tervurense grondgebied voor bedrijven die voor hinder kunnen zorgen in de omgeving waarin ze gelegen zijn of voor het voorbehouden van een zone waar jonge zelfstandige starters aan de slag kunnen,"zegt Mark Van Roy, raadslid van Groen+.

"Maar in de eerste plaats verdienen de handelaars in het centrum onze steun en moeten de kernen uitgerust worden voor handelsactiviteiten. Eerder uitgevoerde studies hebben aangetoond dat er geen nood is aan bijkomende aparte zones voor bedrijvigheid."

De enkele Tervurense bedrijven die op zoek zijn naar ruimte kunnen terecht op de zone Keiberg waarvan de ontwikkeling nakend is.

Groen+ betreurt dat dit bestuur, zonder een grondig onderzoek naar de noden van de Tervurense bedrijven, een stuk open ruimte wil opofferen.