Opening van de Warandepoort

Opening van de Warandepoort

Opening Warandepoort: eenverhaal

  over legislaturen heen

Op 9 en 10 januari was het eindelijk zo ver: de Warandepoort opende haar deuren voor het grote publiek. Jong en oud konden genieten van entertainment, cultuur en tal van andere activiteiten. Het werd een heus volksfeest. Toch, het heeft wat voeten in de aarde gehad voordat de Warandepoort er was. Het verhaal begint rond de eeuwwisseling. Wat er tussen dan en nu gebeurde, lees je hier. 
In het jaar 2000 trapt een nieuwe meerderheid in de gemeenteraad de eeuwwisseling op gang.  Na 15 jaar hegemonie van de toenmalige CVP, waait er een nieuwe wind. Agalev gaat van één naar vier zetels, en vaardigt Maurits Wijnants en Mark Van Roy af als nieuwe schepenen in een meerderheid met GT/VLD en VU/ID.
 

Vernieuwd Hof van Melijn

Als schepen van cultuur realiseert Maurits meteen een oude droom: de restauratie van het Hof van Melijn, dat sindsdien ook onderdak biedt aan het heemkundig museum. 
En dan is er het gemeentehuis. De nieuwe meerderheid wil de burgers een administratief centrum bieden dat Tervuren waardig is. Ook het gemeentepersoneel heeft stilaan behoefte aan een aangenamere, eigentijdse en ruimere werkomgeving.
Verschillende voorstellen passeren de revue, onder andere de site van Panquin. Begin de jaren tweeduizend zijn er echter nog militairen in de kazerne gestationeerd. Hoe hun toekomst eruitziet, is koffiedik kijken. Daarom stelt Maurits voor om de site van de Moestuin als mogelijke locatie te overwegen, hoewel dit landschap beschermd is. Al snel volgt een procedure, om een (beperkt) gedeelte van het Park te kunnen bebouwen. 
 

Wedstrijd

Nu de locatie gekend is, lanceert het College een wedstrijd. Onder de deskundige begeleiding van een bouwmeester en enkele instanties gaat de meerderheid op zoek naar het perfecte ontwerp voor het nieuwe 'hart' van de gemeente. Nog voor de machtswissel in 2006, komt er een project voor de Zevenster uit de bus. Groen+, toen nog Agalev, benadrukte het belang van energiezuinigheid waardoor een aantal belangrijke technische ingrepen om het gebouw zo energievriendelijk als mogelijk te maken werden opgenomen zoals een verwarmings- en koelsysteem met een bodem warmtewisselaar.
Hoewel er initieel een plan op tafel lag om een groene parking en een cultuurhuis aan het gemeentehuis te koppelen, waren er op het einde van de legislatuur 2000-2006 geen centen voor handen. 
 

Masterplan

CD&V, die bij de vorige meerderheid uit de boot viel, wil ook haar zegje hebben in de volgende bestuursmeerderheid. In de legislatuur 2006-2012 wordt een lob van de constructie geschrapt, met het oog op besparingen. Ook de afgeslankte versie moet voldoende ruimte bieden voor alle diensten.
De toenmalige meerderheid GT/Open VLD - CD&V - N-VA kiest voor een ondergrondse parking, met een cultuurcentrum op de bovengrond. Deze wijziging maakt deel uit van het zogeheten Masterplan. Hierin wordt onder andere ook de verkoop van verouderde gemeentelijke gebouwen vooropgesteld. Anderzijds voorziet het plan bijkomende leningen. 


Warandepoort

De nieuwe legislatuur 2012-2018, waar Groen+ opnieuw deel uitmaakt van de meerderheid, maakt opnieuw enkele fundamentele keuzes.
?    De keuze voor een duidelijk onderscheid tussen de theaterzaal en andere activiteiten: hoewel het uitwerkingsplan aanvankelijk een multifunctionele zaal vooropstelde, wil het huidige bestuur resoluut gaan voor een zaal die in aanmerking komt voor de erkenning als cultureel centrum. 
?    Externe begeleiding om de theaterzaal vorm te geven, met de garantie op uitstekende akoestiek in een klimaatgeregelde zaal. 
?    De cafetaria en het streekbezoekerscentrum wisselen van plaats ten opzichte van het oorspronkelijke plan. Vandaag bevindt het streekbezoekerscentrum zich vlak bij de Markt. Hier kwam aanvankelijk de cafetaria, die nu dicht bij de nog te verwezenlijken speeltuin, de wandelaars in het Park en de uitgang van de theaterzaal is. Deze switch laat beide locaties meer tot hun recht komen.
 

Derde lob

Het verhaal van de Warandepoort strekt zich over drie legislaturen heen. In wezen kan je stellen dat elke partij zijn steentje heeft bijgedragen aan het project dat vandaag het centrum van Tervuren vormt. De locatie op zich was echter een idee van onze betreurde Maurtis.
Maar er is nog steeds die derde (geschrapte) lob. Of die er komt en in welke vorm, dat valt nog af te wachten. De vorige legislatuur stelde een contract op, dat de projectontwikkelaar de kans biedt om naast de Zevenster nog een gebouw op te trekken. Het gebouw moet dan wel een invulling krijgen, die strookt met de activiteiten op de site.
Groen+ is geen voorstander van een derde lob, voornamelijk omdat de ruimte te beperkt is. Ondertussen houden we wel de vinger aan de pols. Want wij willen enkel en alleen gaan voor een nog groener, gezellig en gastvrij Tervuren.

Heb je bedekingen bij dit artikel, laat het ons weten.