Ophaling roze zak vanaf januari 2018

07 Juli 2017

Ophaling roze zak vanaf januari 2018

De drie gemeenten uit de Druivenstreek Overijse, Tervuren en Hoeilaart  starten vanaf 1 januari 2018 met de inzameling van zachte en harde plastics aan huis.   Vandaag kunnen de inwoners met hun roze zak terecht op het recylagepark, maar vanaf januari 2018 zullen zij deze om de 6 weken aan de deur kunnen zetten.    Door deze afvalfractie, die een belangrijk onderdeel van het restafval uitmaakt apart op te halen, laten we onze burgers toe mee te werken aan een nog betere recyclage. Van deze plastics maakt men allerhande nuttige toestellen zoals tuinmeubilair en verkeersinfrastructuur. Bijkomend drukken we de factuur voor onze burgers, die minder moeten uitgeven voor hun restafval dat in de gewone beige huisvuilzak terecht komt. Ook de milieuaspecten spelen een rol bij onze beslissing.  Nu wordt restafval verbrand en moeten mensen met hun roze zak naar het recyclagepark. Doordat er minder restafval verbrand moet worden en mensen voor deze afvalfractie niet meer met de wagen naar het park moeten rijden, helpen we de CO2 uitstoot te verminderen.

Voor de toekomst pleiten we voor een algemene invoering van 1 inzamelsysteem voor alle plastic, van welke aard ook, drankkartons en metalen verpakkingen via de paarse zak (blauwe pmd-zak + roze zak) in Vlaanderen. Onze inwoners zijn milieubewuste mensen, maar het sorteren wil niet altijd lukken. We willen een systeem dat zo eenvoudig mogelijk is en budgetvriendelijk.