Premie voor mantelzorgers

30 Juni 2018

Premie voor mantelzorgers

Het stelsel van gemeentelijke sociale premies in Tervuren werd grondig hervormd, een realisatie van OCMW-voorzitter Bert Vanoost en OCMW-raadslid Sofie Lombaert.

Op 1 januari 2018 start een totaal nieuwe premie van 300€ op jaarbasis voor mantelzorgers. De premie geldt als waardering voor mantelzorgers, die onbezoldigd zorg verlenen aan een zwaar zorgbehoevende Tervurenaar.

Daarnaast start vanaf 1 januari 2018 ook de verbeterde zorgpremie voor zorgbehoevende kinderen, bestemd voor gezinnen met kinderen met een handicap die recht hebben op een maatregel van de Vlaamse sociale bescherming of een persoonsvolgend budget. De premie voorzien we voor gezinnen met een beperkt inkomen. De hoogte ervan (tussen 250 en 550€ per jaar) hangt af van de woonsituatie en de ondersteuning die al dan niet bestaat op Vlaams niveau.

We voorzien vanaf 1 september 2017 een aangepast geboortepakket voor alle pasgeboren kinderen, bestaande uit een aankoopcheque van 50€ bruikbaar bij de handelaren in Tervuren, een geboorteboom en informatie over de dienstverlening aan gezinnen met kinderen zoals het bestaan van de premie voor herbruikbare luiers.

Ten slotte hervormen we het stelsel van gratis huisvuilzakken voor burgers met de laagste inkomens, die recht hebben op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming. Zij krijgen naast een rol restafvalzakken, ook een pakket roze zakken (voor zachte en harde plastics). Gezinnen krijgen ook een rol PMD-zakken. Op die manier stimuleren we het correct sorteren van afval. Personen die om medische redenen meer afval hebben, hebben bijkomend recht op een aantal extra restafvalzakken.