De mensen van

Groen+ Tervuren

Tiemen Verstappen

Jongerenvoorzitter

Christine Tinlot

Gemeenteraadslid

Elmo Peeters

Gemeenteraadslid

Mark Van Roy

Gemeenteraadslid

Robert Steuts

Gemeenteraadslid

Bert Vanoost

Co-voorzitter & Penningmeester

Alice De Wilde

Co-voorzitster

Carine Borghans

Communicatieverantwoordelijke

Claudia Vandenplas

Evenementenverantwoordelijke

Freddy Verkammen

Vrijwilligersverantwoordelijke