Publicatie klachtenregister

Tijdens de gemeenteraad van maart heeft Tervuren voor het eerst gerapporteerd over de klachten en meldingen die binnen komen op de gemeente. Elke klacht of melding is een opportuniteit om te leren. Deze rapportering was dan ook een mijlpaal voor de transparantie.