Renovatiebegeleider van start

18 December 2017

Renovatiebegeleider van start

Sinds november kunnen inwoners van Tervuren terecht bij een renovatiebegeleider. Hij adviseert en ondersteunt elke inwoner met plannen voor energiebesparende maatregelen zoals dakisolatie, plaatsen van zonnepanelen, hoogrendementsbeglazing of een condensatieketel. Schepen van milieu en duurzaamheid Bram Peters: "Volgens de nulmeting in kader van het klimaatactieplan is het verstoken van aardgas en mazout in onze woningen verantwoordelijk voor bijna 50% van de CO²-uitstoot. Maatregelen in deze sector maken dus potentieel een groot verschil." De renovatiebegeleider kan elke inwoner bijstaan met advies over welke maatregelen er best worden genomen, hoeveel de energiebesparende maatregelen zouden kosten en opleveren. Ook de offertes kunnen samen bekeken worden. De begeleiding verloopt op maat van de klant en is gratis.