Schokkend verhaal over vergiftiging in Duisburg

Groen+ ontving van A.D. een schokkend verhaal over de vergiftiging van haar puppy in Duisburg. Hieronder krijgt u een verkorte versie van het verhaal met daar onder het antwoord van Groen+.

Het verhaal van A.D.

Ik heb in de maand februari mijn puppy Rhodesian Ridgeback reu
verloren ten gevolge van een vergif die het stollen van het bloed afbreekt. Omdat
het winter was en ik herstellende was van een operatie liet ik mijn hond toen
dagelijks uit in de velden aan de Schonenboom te Duisburg. Op een zekere moment
zagen we zijn vitaliteit achteruit gaan en gingen we met hem naar de
dierenarts. Deze stelde vast dat hij vergiftigd was en plaatste hem aan een
baxter en gaf vitamine K als tegengif. Na een strijd van een paar dagen moest
ik mijn hond echter laten inslapen.

Het gif was een soort rattengif die het stollen van bloed tegen
ging waardoor de hond dus bloed ging plassen en zijn stoelgang alleen nog uit
bloed bestond. De waarde van de bloedplaatjes in zijn bloed was gedaald van 75
naar 8 de dag voor zijn dood. Nadat ik met verschillende mensen bij ons in de
Veeweidestraat had gesproken bleek dit geen alleenstaand feit te zijn.

Op aanraden van deze mensen wendde ik me tot dierenarts P. H. hier
in de Veeweidestraat. De dierenarts vertelde me van 7 honden die de laatste 3
jaar die door hem zijn behandeld en die stierven hier in de velden van
Duisburg. Maar ook van klachten van mensen die in de buurt wonen van deze
velden en waarvan er ondertussen ook tientallen katten overleden zijn. Ik heb
toen besloten om klacht in te dienen bij de politie te Tervuren. Ik heb toen
wat rondgeneusd en vele slachtoffers bezocht die hun hond of kat verloren en
wat bleek nu?

De politie was het jaar ervoor binnen gevallen bij iemand in de
straat namelijk R. S. wonende te Duisburg na een klacht van L. V. die in 2011
zijn twee honden verloor door vergiftiging in hetzelfde veld aan de
schonenboom.

Uit het onderzoek dat volgde op de klacht bleek dat de
vergiftigingen altijd plaats hebben tussen de maanden januari en juni: dit is
ook het moment dat de fazant, de patrijs en de haas gaan paren. De verdachten,
R.S. (de gewezen jachtopzichter) en M.S. (de huidige jachtopzichter) wensen
zoveel mogelijk te jagen. Daar willen ze toe komen door de natuurlijke vijand
van de fazanten, patrijzen en hazen te vergiftigen. Het gif is bedoeld voor vossen
maar in feite worden alle dieren die een gevaar zijn voor de fazant, de patrijs
of de haas op deze manier aangepakt. Er worden regelmatig kadavers gevonden van
honden, katten, vossen en zelfs buizerds.

Ook dierenarts P.H. voegde zijn getuigenis toe waarin hij
waarschuwt voor het gevaar dat een kind het vergif zou oprapen en inslikken:
het zou in dat geval ook dodelijk kunnen zijn.

Mijn vraag naar u is: wat kan men gaan doen om dit in de toekomst
dit niet meer te laten gebeuren want het is echt verschrikkelijk wat er hier
veroorzaakt wordt door verschillende mensen die de jacht zo belangrijk vinden
dat men andere dieren gewoon opruimt.

Het antwoord van Groen

Groen+ betreurt deze feiten enorm. Wij raden de betrokken
buurtbewoner aan klacht neer te leggen. Belangrijk is dat mensen aangifte doen
van deze feiten. Als er nog bekende feiten zijn, laat ze ons weten. Alleen een
stevig dossier, opgemaakt door de boswachter, en vervolgens overgemaakt aan de
bevoegde diensten van het parket kunnen ertoe leiden dat de daders effectief
worden gestraft. Ook moet de betrokken jachtopzichter zijn licentie worden
afgenomen.

Het kan niet dat mensen, onder het mom van de belangen van de jacht,
een ware slachting aanrichten onder dieren, 
waaronder ook beschermde soorten zoals buizerds of andere roofvogels.

Wij wijzen er wel op dat het veldwetboek voorziet dat honden, ook
in het veld, aan de leiband moeten gehouden worden. Ook in de vrije natuur
zorgen loslopende honden voor slachtoffers, bijvoorbeeld door achter reeën aan
te gaan.