Speech Mark Van Roy, 20+2 jaar succesvolle groene beweging in Tervuren

27 Juni 2022

Speech Mark Van Roy, 20+2 jaar succesvolle groene beweging in Tervuren

Fractievoorzitter Mark Van Roy gaf een speech over 20+2 jaar succesvolle groene beweging in Tervuren, tijdens het feest in Café Jardin. Ontdek het geheim van ons succes!

 

Beste vrienden,

Ik zou graag met u enkele momenten overlopen van de geschiedenis van Groen+.

We zeggen en schrijven 8 oktober 2000 om 20 u. Het toenmalige AGALEV, onder leiding van onze Dolf Cauwelier haalt 14% van de stemmen voor de Tervurense gemeenteraad. Meer dan een verdubbeling ten opzichte van 1994 (6,6 % in oktober 1994). We behalen die avond 4 verkozenen: Maurits Wynants, Marleen Lemmens, Gie Deboutte en ikzelf. Op onze verkiezingslijst stonden onder andere ook nog: Jef Caron (tot dan de enige groene in de gemeenteraad), Alex (Polfliet), David (Boyes), Dave (Skinner), Ariane (Molderez), Anne (Van Frausum) en Rein (Vermeulen).

2 maanden later is het nieuwe bestuur een feit en stappen we in een meerderheid die een einde maakt aan de jarenlange CVP-hegemonie. Het zal het begin zijn van een mooi verhaal, met in die eerste legislatuur Maurits en ikzelf als nieuwbakken schepenen.

Maurits zet de lijnen uit van een nieuw en inspirerend cultuurverhaal. Hij vraagt, als gewezen voorzitter van de heemkundige kring en erudiet historicus, onze aandacht voor het rijke erfgoedverleden van Tervuren. De Artiestentoer wordt geboren. Hij geeft de aanzet voor de restauratie van het Spaans Huis. Hij slaagt er tevens in om in het toenmalige Papeblok een gemeenschapscentrum uit te bouwen, met cultuurambtenaren.

Het Warandepark, jarenlang een gewone doorgangsweg, maken we autovrij op 26 oktober 2002.

In Leuven en Bertem is men al jaren niet te spreken over de onwil van de Tervurense bestuurslui om iets te doen aan de vervuiling van de Voer. We slagen erin om een einde te maken aan de juridische veldslagen die de buurt in Vossem jarenlang uitvecht; het waterzuiveringsstation zal in 2008 operationeel zijn. In het centrum leggen we het wandelpad naast de Voer aan, de gemeente koopt de Robianovijvers en omgeving op en zo schenken we de natuurlijke elementen van ons historisch centrum terug aan de Tervurenaar.

Ik kan hier nog even doorgaan met de opsomming van onze verwezenlijkingen door de jaren heen en dit tot op vandaag. Maar men heeft mij gevraagd de toespraak te beperken tot hooguit 10 minuten, dus dat zal voor een andere keer zijn.

Maurits zal in die legislatuur spijtig genoeg de rit niet uitdoen. Hij overlijdt veel te vroeg in december 2005 en Rein zal hem voor het resterende jaar van de legislatuur vervangen.

Leuk om weten is dat Tervuren op het einde van die legislatuur in 2006 de prijs binnenhaalt in het weekblad Knack als gemeente in Vlaanderen waar het het aangenaamste is om wonen!

Bij de verkiezingen van oktober 2006 doen we het even goed als in 2000. We behalen met een gezamenlijke lijst met SP-A 16 % van de stemmen en hebben opnieuw 4 verkozenen. Maar we moeten met lede ogen zien dat CD&V/N-VA een meerderheid vormt met GT/VLD. Het worden 6 lange jaren in de oppositie voor Kristel Vancorenland, Anna Nijsters (3 jaar), Bert Vanoost (3 jaar), Robert Steuts en mezelf.

Alhoewel ook oppositie kan lonen! In oktober 2012 krijgen we bijna 18 % van de stemmen voor onze lijst. Wat ons volgende verkozenen oplevert: Bert Vanoost, Bram Peters, Annick Hus, Christine Tinlot en mezelf. Annick zal vroegtijdig afhaken, waardoor Francine Loockx in de gemeenteraad komt. Wanneer Bert de gemeenteraad verlaat, maar wel in het college blijft als schepen van sociale zaken en OCMW-voorzitter, komt er nog een plaatsje vrij en vervoegt Jacques Dujardin ons in de gemeenteraad.

In oktober 2018 doen we dat succes nog eens over en behalen we 22 % van de stemmen, met 6 verkozenen: Robert (Steuts), Elmo (Peeters), Sofie (Lombaert), Christine (Tinlot), Bram (Peters) en ikzelf. Vandaag tellen we 3 schepenen.

Ik denk dat niemand kan ontkennen dat we in die 20 jaar gegroeid zijn. Wat zijn de sleutels van het succes? Ik zie er 3:

  1. De deskundigheid van onze mensen. De wil om te luisteren, daarrond te communiceren en de bereidheid om samen met andere partijen tot een resultaat te komen. Zelfs al betekent dat soms pittige discussies met een buurt of een balorige oppositie op de gemeenteraad.
  2. De wil tot verbinden; de vraag om steeds iedereen op een positieve manier te benaderen. Welke mening hij/zij ook heeft of taal die spreekt. Denk maar aan het Welkomteam, wat één van onze insteken was.
  3. De samenwerking over partijgrenzen heen. De + van Groen + wijst op een openheid naar onafhankelijken of gelijkgezinde partijen, met een speciaal woordje van dank voor de mensen van SP-A, thans Vooruit. In die zin zie ik Groen+ graag als een beweging, die gelijkgezinde mensen van welke partijen ook, begeestert en samenbrengt.

Ik zou meer mensen kunnen vernoemen en danken, die mee aan de basis liggen van dit succes. Al de mensen die ooit 1 of meerdere keren op de lijsten hebben gestaan, zij die ons in allerlei raden vertegenwoordigden of dat vandaag nog doen en al diegenen die ons steunen, door een taak op te nemen, waarmee dan ook.

Maar ik ga mij beperken tot 2.

  • De eerste zijn een heleboel mensen. Onze partners. We zijn als actieve politici, echte vergadertijgers. Dagen en avonden na elkaar kunnen we niet genoeg krijgen van overleg en vergadermomenten. We staan er wellicht niet bij stil, dat dat maar mogelijk is als er iemand thuis zorgt dat de kindjes in bed geraken, de was en de plas gedaan is en de wijzer van huiselijke taken blijft draaien. Waarbij we ‘s avonds bij terugkeer ook nog eens hopen, applaus te krijgen voor onze inzet voor de gemeenschap.
  • De tweede is een man die steeds en van in het begin onze groep heeft gesteund: Joris Vlaeyen… Joris was er van in het begin bij, stond elke keer op de lijst, tot zelfs in 2018 als 92-jarige. Ook hem had ik graag vandaag in de bloemetjes gezet, liefst in persoon, maar dat is nu spijtig genoeg niet meer mogelijk. Want niet langer dan vorige week vrijdag heeft hij het tijdelijke voor het eeuwige gewisseld en rijdt hij verder in de hemel met zijn fietstaxi.

Beste mensen, ik ben er zeker van dat hij de lof in bescheidenheid in ontvangst zou nemen en vragen dat we vooral aan de groep denken en niet zozeer aan zijn persoon.

Ik stel dan ook voor dat we dat doen, dat we vandaag als start beschouwen van een nieuwe termijn van 20 jaar en we blijven samenwerken om de groei die we kenden in het verleden verder uit te bouwen in de toekomst.

Met als eerste etappe in 2024, op naar de 25 % van de stemmen en waarom niet, de eerste groene burgemeester van Tervuren!

 

Mark VAN ROY

30 april 2022