Tervuren plaatst zonnepanelen

18 December 2017

Tervuren plaatst zonnepanelen

Deze week heeft de gemeente in totaal 167 zonnepanelen gelegd op de daken van De Warandepoort en De Zevenster. Met dit initiatief beantwoordt Tervuren aan het klimaatactieplan om meer hernieuwbare energie te produceren.

Wat voor de gemeente een beperkte investering is, maakt een groot verschil voor het klimaat. Ik ben blij dat gemeente Tervuren investeert in oplossingen voor de klimaatproblematiek,” zegt schepen van duurzame ontwikkeling Bram Peters.

Klimaatactieplan 
In 2015 tekende de gemeente het burgemeestersconvenant waarin ze zich onder andere engageerde om meer hernieuwbare energie te produceren. Met deze installatie komt ze al voor een stuk tegemoet aan dat engagement.
 
Investering verdient zichzelf terug
De totale verwachtte energieopbrengst van de zonnepanelen is 1792 kWh. Daardoor zal de elektriciteitsfactuur (bij de huidige prijs) jaarlijks met zo’n 7000 euro dalen. Na 9 jaar zal de investering zichzelf daardoor terugverdiend hebben. Na 20 jaar zal de investering zeker 80.000 euro opleveren bovenop de initiële investering van bijna 60.000 euro. Indien de energieprijzen stijgen, wat te verwachten valt, zal de terugverdientermijn nog korter zijn.
 
Met dit goede voorbeeld hoopt de gemeente Tervurenaars aan te zetten om ook zonnepanelen te plaatsen op hun woningen. Wie wil weten of z’n dak geschikt is voor zonnepanelen, kan dat nakijken op www.energiesparen.be/zonnekaart of contact opnemen met de renovatiebegeleider.