Tervuren steunt het Zuiden

30 Juni 2018

Tervuren steunt het Zuiden

Met een zeer actieve Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) kan gemeente Tervuren een mooi parcours voorleggen deze legislatuur. Jaarlijks is er een budget van zo’n 30.000 euro beschikbaar voor 3e en 4e-pijlerprojecten met een duidelijke band met Tervuren. Naast de fondsenwerving wordt van hen verwacht dat ze ook aan sensibilisering doen in Tervuren. Denk bvb aan de Mutotoloop of de Rwandazondag.

Ook de GROS zelf organiseert meerdere keren per jaar sensibiliserende activiteiten zoals filmvertoningen in de Warandepoort en lezingen, telkens met thema’s in verband met ontwikkelingssamenwerking. Enkele voorbeelden: Rudi Vranckx die kwam vertellen van zijn ervaringen in Noord-Afrika, Marleen Temmerman over bevolkingsgroei en vrouwenrechten, de humoristische film “Bienvenue à Marly-Gomont” over vooroordelen en integratie,…

Elk jaar houdt de gemeente middelen apart om noodhulp te kunnen bieden wanneer nodig. Als er ergens in de wereld hongersnood uitbreekt of een natuurramp plaatsvindt, kan de gemeente, op advies van de GROS, beslissen om geldelijke steun te geven aan hulporganisaties ter plaatse.