Toekomst voor elektrische laadpalen in Tervuren

09 Februari 2023

Toekomst voor elektrische laadpalen in Tervuren

De gemeente werkte een plan uit om laadpalen op het grondgebied Tervuren te plaatsen. Het aantal elektrische wagens neemt toe en dus ook de nood aan laadpalen. Een veilige en leefbare omgeving blijft weliswaar het uitgangspunt.

Sinds september 2022 kan elke burger die volledig elektrisch rijdt en thuis geen laadpaal kan installeren of er geen in de directe

omgeving heeft, een publieke laadpaal aanvragen via het Vlaamse webloket vlaanderen.be/laadpaal.

 

Gemeentelijke visie

Per deelgemeente is bepaald in welke straten laadpalen al dan niet welkom of mogelijk zijn. Elke aanvraag via het Vlaamse

webloket wordt aan dit kader van de gemeente getoetst.

 

Schepen van mobiliteit Bram Peters: “De elektrificering van ons wagenpark is een belangrijk onderdeel van ons klimaatplan.

Op dit moment beschikken we over publieke 17 laadpunten op het grondgebied van Tervuren. Dat zou tegen 2030 moeten

evolueren naar 225 laadpunten.”

 

Veilige en leefbare omgeving prioriteit

Het basisprincipe stelt dat Tervuren een veilige en leefbare gemeente moet blijven. De evolutie naar een elektrisch wagenpark is

positief, maar een wildgroei van laadpalen is niet de bedoeling. Dat zou de druk op het openbare domein enkel verhogen.

Bovendien worden groen, fietsparkings of ontmoetingsruimtes steeds belangrijker en ook daarvoor wil de gemeente ruimte voorzien.

 

Wel of geen laadpaal?

Laadpalen komen er bij voorkeur op plaatsen waar nu al een of meer laadpalen aanwezig zijn, dat is het principe ‘paal volgt paal’.

Zo is er meer kans om de wagen op te laden: de ene laadpaal is misschien bezet, maar waar meerdere palen bij elkaar staan,

is de kans groter dat er één vrij is. Daarnaast zijn er ook locaties waar voldoende ruimte is om palen samen te plaatsen of op een

centraal gelegen plek zoals een parking of een plein.

Schepen Bram Peters verduidelijkt: “We willen immers vermijden dat er op voetpaden een wirwar van draden en laadpalen

ontstaat. De voetpaden hebben vandaag al te veel hindernissen en dat willen we niet erger maken.

 

Uiteraard is er ook een technisch aspect. In de buurt moet er 400V aanwezig zijn voor een laadpaal die snel genoeg kan opladen.

Helaas is dat nog niet overal in de gemeente het geval.

 

Waar geen laadpaal? Op belangrijke verbindingswegen omdat die de doorstroming van het verkeer kunnen hinderen. In het

historisch centrum, waar de parkeerdruk al erg hoog is, heeft de gemeente een reeks parkeerplaatsen gekozen die bij voorkeur

eerst benut worden. Tot slot wordt het principe ‘paal volgt wagen’ pas toegepast in straten die te ver liggen van andere laadpalen.

 

Voorsprong op elektrische toekomst

Op deze manier hoopt de gemeente bij te dragen aan de versnelde uitbouw van het netwerk van publieke laadpalen en het comfort

van de bestuurders van elektrische wagens te vergroten. Een belangrijke stap vooruit naar een meer duurzame en milieuvriendelijke

mobiliteit.